Ane Rygh Harbak

Kommunikasjonsrådgiver

Spesialområde: Kommunikasjon og digitalisering

Utdanning:

Jeg har bachelorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo, med fordypning i kriminologi, og bachelorgrad i journalistikk fra Høgskulen i Volda, med spesialisering i fjernsyn.

Erfaring:

Etter endte studier har jeg jobbet bredt med innholdsproduksjon, nyhetsjournalistikk og kommunikasjon. Ved å ha jobbet med ulike formater og sjangre, har jeg bred erfaring med å formidle relevant innhold til ulike mottagere, og tilpasset kanalene man benytter.

Jeg har også jobbet som mellomleder i et selskap som bistår mennesker med utfordringer innen psykisk helse. Å ha med seg kompetanse om organisasjonsstruktur og førstehåndskunnskap fra hverdagen til «hjelperne», styrker meg i å forstå hva som er godt innhold for ulike målgrupper. Det har også gitt meg kunnskap om hvordan vi formidler dette på best mulig måte til dere.

Noe jeg særlig vil trekke frem:

Jeg er opptatt av klarspråk. Å jobbe med kommunikasjon og å få være bindeledd mellom RVTS Øst og ulike målgrupper med ulike behov, opplever jeg det som svært meningsfullt. Det er spennende å stadig forsøke å optimalisere hvordan vi når dere på best mulig måte, for eksempel gjennom våre digitale flater.