E: [email protected]

T: 69 95 20 00

Spesialområde: Forholdet mellom selvmordsforebyggende tiltak på den ene siden og langsiktige terapeutiske målsettinger på den andre. Jeg er også opptatt av effekten av selvmordsforebyggende tiltak som det å begrense til selvmordsmetoder. Jeg underviser i suicidologi.

Utdanning: Cand. psychol. Psykologspesialist med fordyping i klinisk samfunnspsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi.

Erfaring: Psykoterapeut. Distrikstspsykolog i Bremanger. Arbeidspsykologisk kontor i Fredrikstad. Universitetet i Bergen. Timelærer ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Tilknyttet Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Universitetet i Oslo.

Noe jeg særlig vil trekke frem: Mine faglige spesialinteresser er sosialpsykologi, Freud-biografier og psykoanalysens historie, psykiatrihistorie og suicidologi.