Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling

Skal man oppdage barnemishandling i en travel klinisk hverdag må man først og fremst ha et blikk for symptombildet og våge å tenke at barnet kan være utsatt for mishandling, omsorgssvikt eller overgrep. Det er praktisk nyttig å tenke på tilstanden som et syndrom, og som ved andre syndromer er det kombinasjonen av ulike symptomer og funn som avklarer diagnosen.

Som et ledd i dette arbeidet har NKVTS, RVTSene og andre aktører fra relevante faggrupper utviklet «Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling».

Håndbokas overordnede mål er å øke handlingskompetansen i helse- og omsorgstjenesten slik at barn utsatt for mishandling, omsorgssvikt og overgrep blir identifisert tidligst mulig, og sikres mot nye krenkelser, ved at barneverntjenesten og eventuelt politi varsles.

Håndboka skal være et redskap for fagpersoner på alle nivåer i den somatiske helse- og omsorgstjenesten samt tannhelsetjenesten, og gjelder barn og unge utsatt for mishandling, omsorgssvikt og seksuelle overgrep som mottar helsehjelp i Norge.