Ny nettressurs om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Hva er kjennetegn på æresrelatert vold?  Hvordan kan negativ sosial kontroll arte seg? Hva kan være lurt å spørre om i samtaler med barn og unge? Når er en sak akutt?
Hva er viktig å kartlegge hvis du er bekymret for et barn eller ungdom?

RVTS Øst har utviklet nettportalen «RETT til å bestemme over eget liv» – som baserer seg på innholdet i Regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020).

Forebygging og kompetanseheving
Handlingsplanen er en helhetlig satsning over fire år. Et av tiltakene handler om å øke kunnskapen i tjenestene om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse og kompetanseheving på tvers av sektorer.
– Dette inngår i vårt oppdrag som et kompetansesenter, og vi har derfor bygget opp en portal som skal være til hjelp og støtte for alle som i sitt arbeid møter barn og unge som kan være utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse, forteller senterleder ved RVTS Øst, Toril Araldsen. Hun betegner vold og overgrep, kontroll og tvang som vedvarende folkehelse- og samfunnsproblemer, og sier RVTS Øst jobber forebyggende og kompetansehevende på mange måter.

– RVTS Øst jobber for langsiktig samarbeid med tjenestesteder, og har en rekke kompetanseutviklingsprogrammer, inkludert egne programmer om vold. I våre tilbud inngår også digitale verktøy. Vi har derfor utviklet rettentil.no for å bidra til å styrke tjenestenes innsats. I nettressursen rettentil.no skal fagpersoner finne råd og tips, blant annet gjennom filmer hvor ulike ressurspersoner deler sine erfaringer. Hva du skal se etter, hva som bør kartlegges, hvor du kan fordype deg videre og hvor man kan søke veiledning og hjelp, forteller Araldsen.

RETT til å bestemme over eget liv, rettentil.no inneholder:
• Artikler
• Filmintervjuer med utvalgte kilder og fagpersoner
• Definisjoner
• Fenomenbeskrivelser
• Konkrete råd
• Refleksjonsspørsmål
• Oversikt over viktige deler av hjelpeapparatet
• Referanser til aktuell faglitteratur

Nettsteder

Tittel Lenke

Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020) (BUFDIR).