Lovendringer styrker barns rettigheter

Nettsteder

Tittel Lenke

Helsedirektoratet om pasient- og brukerrettighetsloven

Norsk Psykologforening: Enklere for barn å melde fra om overgrep