Utredning av problematisk og skadelig seksuell atferd – AIM3

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:500

Velkommen til Utredning av problematisk og skadelig seksuell atferd – AIM3

Velkommen til todagerskurs «AIM3 Utredning» 15. og 16. april kl 8:30–15:00.

AIM3 Utredning er et verktøy til å bruke på ungdom i alderen 12–18 år som har vist skadelig seksuell atferd. Verktøyet synliggjør ungdommens styrker i tillegg til bekymringer rundt ungdommens fungering på ulike livsområder.

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister.

 

AIM-verktøyene er utviklet av AIM-stiftelsen i Storbritannia, og står for Assessment, Intervention & Moving on. AIM3 ble oversatt til norsk i 2020 og skiller seg fra tidligere AIM2 Utredning blant annet ved å være enklere å administrere, samt inkludere flere sentrale domener i ungdommens liv.

AIM3 har 5 hovedområder:

  1. Seksuell atferd
  2. Ikke-seksuell atferd
  3. Utvikling
  4. Omgivelser/familie
  5. Selvregulering

 

Nytt fra tidligere AIM2 utredning er at AIM3 har disse fem hovedområdene, hver oppdelt i fem kunnskapsbaserte faktorer, som fagpersoner skal skåre grad av oppsummert bekymring på. AIM3 Resultatene blir oppsummert i en visuell profil av ungdommen/familiens behov og utfordringer. Profilen brukes i analyse, anbefalinger, formidling og evaluering av hvilke tilsyn/behandling/oppfølgingsbehov som bør iverksettes umiddelbart, men også hvilke tiltak som på litt lengre sikt må inn for å forebygge at ikke nye SSA hendelser oppstår og for å hjelpe ungdommen i retning prososialt og proseksuelt liv videre.

 

Kurset inkluderer en kompetansetest (skåring av kasus) som er obligatorisk for dem som skal/vil bruke AIM3.

 

AIM3 Utredningsmanual vil bli utdelt på kursdagen.

 

For å delta på dette kurset må du ha tatt et kurs i grunnleggende forståelse av barns seksuelle atferd. Hvis du ikke har deltatt på kurset, kan du melde deg på neste kurs som vil bli gjennomført 19. mars 2024.

Målgruppe

Spesialisthelsetjeneste, familievern, statlige barnehus, barnevernsinstitusjoner, kommunalt barnevern, Konfliktråd, Friomsorg, helsesykepleiere og kommunepsykologer. Ta kontakt med kursarrangør om du er i tvil om du kan delta.

Kurset arrangeres i et samarbeid mellom RVTS Øst og RVTS Nord

 

Kursholdere:

Eva Marina Mørch, Psykologspesialist og leder for ressursenheten v27, BUP Betanien sykehus Bergen

Aina Midtun Haukaas, Klinisk barnevernspedagog i barn og unges psykiske helse med fordypning i kognitiv atferdsterapi, BUP Oslo Nord

 

Hvis du har spørsmål om innholdet av kurset kan du ta kontakt med:

Christy Benedict Edvardsen v/ RVTS Nord [email protected]

Ulla Bjørndahl v/RVTS Øst  [email protected]

 

Praktiske spørsmål knyttet til kurset kan rettes til [email protected]