Ungdom og kriminalitet i et familieperspektiv

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:2100

Velkommen til Ungdom og kriminalitet i et familieperspektiv

I samarbeid med RBUP Øst og Sør inviterer RVTS Øst til kursdager med en blanding av forelesinger og gruppediskusjoner.

De to første kursdagene vil handle om familie, levevilkår og nettverk, og følgende temaer bli berørt:

  • Hvordan påvirker det oppveksten og familiestrukturen å vokse opp i utsatte miljøet?
  • Hva slags innsatser og tiltak trengs for å forhindre at barn og ungdommer havner i destruktive miljøer?
  • Hva skal til av tverretatlig samarbeid for å forebygge rekruttering til kriminalitet?

Tredje dag vil vi konsentrere oss om arbeid med utsatt ungdom i risiko for utnyttelse og kriminalitet. Her vil vi gå inn på følgende problemstillinger:

  • Hvilke krefter virker når ungdommer rekrutteres til kriminalitet og utnyttelse?
  • Hva gjør ungdommer sårbare for dette, og hvilke strategier bruker de kriminelle?
  • Konkrete måter ungdom blir utnyttet på. Kan denne utnyttelsen være menneskehandel, og hva betyr det for ungdommene og hjelpeapparatet?

Målgruppe

Tre kursdager for fagfolk som arbeider med ungdom som står i risiko for å bli utnyttet, havne i kriminalitet eller på andre måter lever i risiko.

Forelesere

  • Riyadh al Baldawi, flyktning fra Irak og arbeider som psykiater og leder Orienthälsan i Stockholm, som er et tilbud til familier som har bakgrunn fra Midtøsten og som sliter med tilpasningsproblemer og generasjonskonflikter.
  • Line Ruud Vollebæk, spesialrådgiver ved RVTS Øst, med lang erfaring fra oppsøkende sosialt arbeid og oppfølgingsarbeid med ungdom og voksne i utsatte miljøer i Oslo sentrum.
    RVTS Øst har de siste to årene fordypet seg i tematikken «ungdom utnyttet til kriminalitet», i samarbeid med blant annet de andre RVTS-ene og SaLTo Oslo.

 

Kursansvarlige