Ungdom med fluktbakgrunn

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:Kurset er gratis

Velkommen til Ungdom med fluktbakgrunn

I Norge bor det i dag ca. 22.000 barn som har foreldre som er flyktninger. I tillegg bor det mange hundre barn og unge i Norge som har flyktet alene.

De bor i hele landet. De er mest forskjellig, men det de alle har til felles er at de har røtter i en annen realitet enn den norske. Noen kom med foreldrene sine, noen kom alene, noen er født i Norge, men alle må finne ut av og forholde seg til forskjellige virkeligheter.

Å måtte gjøre dette gjør at man får viktige og verdifulle ferdighet, men det kan også føre til store belastninger.

På verdens flyktningdag 20.juni vil vi sette søkelyset på disse unge og se nærmere på følgende temaer:

  • Enslige unges reiser gjennom verden
  • Enslige mindreårige asylsøkere i asylmottak og omsorgssentre
  • Forskning og praksiserfaringer om ungdommer som blir bosatt i Norge
  • Identitet som krysskulturelle ungdommer
  • Praktisk arbeid i skole og fritid
  • Flyktningungdom utsatt for vold og overgrep, og med utfordringer knyttet til rus og kriminalitet
  • Rasisme og diskriminering

Målgruppe

Ansatte i omsorgssentre og asylmottak, barnevernet, skole, helsetjenesten, NAV, flyktningtjenesten, representanter/verger, fritidsklubber, frivllige organisasjoner m.m.

Seminaret er et hybrid arrangement og arrangeres i samarbeid med RBUP.
Dette er et gratis arrangement, og det vil ikke bli servering på seminaret.

Program

20. juni
09:00 – 09:15RVTS Øst ønsker velkommen
REISEN OG ANKOMST
09:15 – 10:00Enslige unges reise gjennom verden – Moa Nyamwathi Lønning, Høgskolen i Innlandet
10:00 – 10:15Pause
10:15 – 11:00Når familier kommer til Norge, ICDP i Krysskulturelt familieliv – Narges Pourzia, Rælingen kommune
11:00 – 11:45Lunsj
LIVET I NORGE
11:45 – 12:15Identitet i et interseksjonelt perspektiv – Beyar Mikail, FlexId
12:15 – 12:45Flyktningungdom i trøbbel: Om unge flyktninger «på gata», risiko for vold, utnyttelse, rus og kriminalitet – Line Ruud Vollebæk, RVTS Øst
12:45 – 12:55Pause
12:55 – 13:25Ungdom med fluktbakgrunn utsatt for vold i nære relasjoner - Lill Tollerud, RVTS Øst
Panelsamtale med Ingvill Holm Fjær (Unge relasjoner, Oslo krisesenter), Saynab Mohamud (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)) og Ingjerd Karstensen (Røde Kors – telefonen om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold)
13:25 – 13:55Rasisme og diskriminering – Winnie Nyheim Jomisko, RVTS Øst
13:55 – 14:00Avslutning og evaluering