Traumebearbeiding for barn og unge

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:600

Velkommen til Traumebearbeiding for barn og unge

På dette kurset får du opplæring i «skissen for bearbeiding av traumeminner» som bygger på metoden IRRT (Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy) tilpasset for barn. Skissen benytter prinsipper som er funnet virksomme i behandling av traumeminner på tvers av ulike terapiformer slik som psykoedukasjon, arbeid med affektregulering og eksponering av traumeminner. Målet er å øke kontroll over påtrengende traumeminner, endre negative leveregler, styrke affektregulering og erfare reguleringsstøtte.

Forberedelse: «Skisse for behandling av traumeminner», av Bræin og Holbæk. Sendes ut til deltakerne på forhånd.

Forelesere: Ingunn Holbæk og Mari K. Bræin

Kurset er godkjent meritterende; Norsk Psykologforening som 6 timer fritt spesialkurs og 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

 

Vær oppmerksom på at det i forbindelse med den pågående pandemien, kan skje raske endringer i våre tilbud. RVTS Øst forholder seg til helsemyndighetenes anbefalinger, og for dette kurset betyr det følgende:

Vi tilstreber å avholde dette kurset fysisk, men med god og smittevernfaglig avstand. Det betyr at det er et absolutt tak på antall deltagere, så vi oppfordrer deg til å sikre deg plass tidlig. Dersom det absolutt ikke vil la seg gjøre grunnet covid-19 tiltak, vil vi utsette kurset, ikke gå over til digitalt tilbud. Isåfall vil du som påmeldt få nærmere beskjed fra oss.

Målgruppe

Terapeuter som jobber med behandling av barn og unge utsatt for store belastninger og traumer

Program

6. Mai
09.00-12.00Opplæring i «Skissen for Traumebearbeiding med barn»
12.00-12.45Lunsj
12.45- 13.30Øve på elementer av behandlingen. Gi barnet en opplevelse av mestring og kontroll i rekonstruksjonen av traumeminner
13.45-15.00Reguleringsstøtte i arbeid traumeminner
15.15-16.00Avslutning og bruk av omsorgshandling i traumearbeid