Sinnemestring Brøset-modellen

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Sinnemestring Brøset-modellen

Utdanningsprogram rettet mot fagfolk som treffer utøvere av vold i nære relasjoner.

Utdanningsprogrammet er støttet av Helsedirektoratet, og det er ingen kursavgift.

 

Sinnemestring Brøset-modellen bygger på kognitiv, evidensbasert teori, og innføringsseminaret i kognitiv terapi er inkludert i kurset og godkjent av Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Modellen er program- og manualbasert, og gir opplæring i gruppe- og individualbehandling. Det er utviklet manualer og arbeidsbøker for begge tilnærmingene og en egen manual for ansatte i kriminalomsorgen. Det er også en ungdomsmanual.

Se videoer om utdanningsprogrammet ved å følge denne linken:
https://dinutvei.no/film/sinnemestring-brosetmodellen-film/

 

Søknad om påmelding sendes til Stig Jarwson på [email protected].
Søknadsfrist 01.12.2022.

 

Det er fysiske samlinger i RVTS Øst sine lokaler i Nydalen, Oslo, på følgende datoer:

  • 26.–27. januar
  • 8.–10. mars
  • 3.–4. mai
  • 6.–7. september
  • 11.–13. oktober
  • Hjemmeeksamen: 16. november

Les mer om Brøset-modellen.

Målgruppe

Ansatte i kommunale tjenester innenfor psykisk helse, rusfeltet, barneverntjenesten og ungdom med aggresjonsproblemer.

Ansatte i familievernkontor, DPS, eller andre deler av spesialisthelsetjenesten samt ansatte i kriminalomsorgen (friomsorg eller fengsel).

Søkere bør ha 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning.

Sinnemestringstilbudet må forankres i ledelsen, slik at det er mulig å praktisere i egen virksomhet.

Spørsmål om kurset kan rettes til Stig Jarwson: [email protected]