Seksuell atferd hos barn og unge

30. mars

Zoom
Påmeldingsavgift:200

Velkommen til Seksuell atferd hos barn og unge

Hvordan kan vi jobbe med å styrke en positiv seksuell utvikling hos barn og unge slik at vi kan forebygge seksuelle overgrep? Og hva betyr egentlig sunn og/eller usunn seksualitet? Dette er noen av temaene vi skal jobbe med på kurset 30. Mars.

Vi skal bli klokere på når det er viktig å gripe inn dersom man er bekymret for et barns negative utvikling i form av grenseoverskridende seksuelle handlinger og hvordan internett kan gi muligheter, men også utfordringer for unge i dag. Som dere ser skal vi gjennom mange viktige og krevende temaer på kursdagen, og målet er at vi skal sitte igjen med litt mer kunnskap, bevissthet og verktøy som vi kan bruke til å forstå barn og unges seksuelle utvikling og atferd bedre. Vi også vil presentere ulike verktøy og digitale ressurser som dere kan bruke i arbeidet fremover.

Temaene vi skal innom i løpet av kursdagen:

  • Sunn seksualitet
  • Digital seksualitet
  • Bekymringsfull og skadelig seksuell atferd
  • Trafikklyset
  • Praktiske verktøy (Snakke med barn, PROFESOR og Play it right)

Målgruppe

Alle som jobber med barn og unge.

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,