Konferanse: Psykososial beredskap – en bærebjelke i urolige tider

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:200 / 450

Velkommen til Konferanse: Psykososial beredskap – en bærebjelke i urolige tider

I en urolig tid med nasjonale og internasjonale kriser blir psykososial beredskap enda mer viktig. Det handler om å være forberedt, kunne samhandle og ta vare på folk. RVTS Øst inviterer til konferanse om «Psykososial beredskap – en bærebjelke i urolige tider».

Espen Rostrup Nakstad har kalt det “samtidige krisers tiår” med finanskrise, pandemi, krig i Europa og i Midtøsten, atomtrussel og cyberwar må kriser og katastrofer håndteres hyppigere og på ulike nivåer. Psykososial beredskap har kommet i fokus – blant annet på konferanser, i rapporter, planer og meldinger.

 

 

 

Målgruppe

Medlemmer i psykososiale kriseteam, ledere med ansvar for å organisere og hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse, og deres nærmeste samarbeidspartnere.

Program

05. september 2024
08:30 - 09:00Registrering og kaffe
09:00 - 09:15Velkommen. Praktiske opplysninger og introduksjon
09:15 - 09:45Totalforsvaret – ressursene må finne hverandre - psykososial oppfølging - Cecilie Daae, leder Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og medlem av Totalberedskapskommisjonen
09:45 - 10:00Pause
10:00 - 10:45Krig og kriseteamenes rolle i dette, Yuliya Haugland, kriseteamsleder Gjerdrum kommune og engasjert i Den Ukrainske Forening i Norge
10:45 - 11:00Pause
11:00 - 11:30Erfaringer med å styrke lokal og regional kompetanse i psykologisk førstehjelp, psykososial støtte, krisehåndtering og kriseledelse i Ukraina før og under krigen. Nils Petter Reinholdt, spesialrådgiver RVTS Øst
11:30 - 12:15Lunsj
12:15 - 13:00Hvordan rammer kriser familien? Helse, livskvalitet og hverdagsliv i norske veteranfamilier, Belinda Ekornås, forsker og spesialrådgiver RVTS Øst
13:00 - 13:15Pause
13:15 - 14:00Kommer
14:00 - 14:15Pause
14:15 - 15:00Psykososial oppfølging – aktuelle kunnskapsoppsummeringer etter kriser og katastrofer. Synne Øien Stensland forskningsleder NKVTS