Psykiske reaksjoner hos innsatspersonell

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:900

Velkommen til Psykiske reaksjoner hos innsatspersonell

I en urolig verden, med mange dramatiske hendelser i inn- og utland, bidrar Forsvaret, brann-, rednings- og helsepersonell, Politiet og andre innsatsgrupper med viktig arbeid. Stressbelastninger, potensielt traumatiserende hendelser, og ubekvem arbeidstid kan medføre psykiske reaksjoner, både umiddelbart og senere. Kunnskap om slike reaksjoner kan bidra til bedre helsehjelp og forebygging av sykdom.

 

Formålet med kurset er å gi økt kjennskap til:

 • Innsatspersonell og deres situasjon
 • Utfordringer for innsatspersonell og deres familier
 • Forbigående psykiske reaksjoner og tilhørende mestringstiltak
 • Psykiske lidelser; differensialdiagnostikk og evidensbaserte behandlingstiltak
 • Kurset innbefatter refleksjonsøvelser, diagnostiseringsøvelser, praktisk trening i utforming av behandling og terapeutiske teknikker. Det vil også bli anledning til å teste VR-briller for bruk i behandling.

 

Det er søkt om godkjenning for kurset i Legeforeningen, som emnekurs for allmennmedisin, psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Kurset godkjennes som 15 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

 

Målgruppe

Leger og psykologer.

 

Forelesere:

 • Morten Rostrup, professor, overlege (Akuttmedisinsk avdeling/UiO/ Leger uten grenser)
 • Christel Almén Tombre, seksjonsleder, tidl etterforsker og etterforskningsleder (Oslo politidistrikt)
 • Morten Angvik-Kristiansen, veteran (Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner/Forsvaret)
 • Frode Oosterling, spesialist allmennmedisin
 • Christer Gjerstad, psykolog, forsker/PhD-stipendiat (Institutt for militærpsykiatri og stressmestring, Forsvaret)
 • Tone Bovim, psykologspesialist (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – RVTS)
 • Belinda Ekornås, psykologspesialist/PhD (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – RVTS

Program

05.12.24
09.00-15.30Program kommer
06.12.24
09.00-15.30Program kommer