Nytt kurstilbud: Traumesensitivt barnevern for fosterhjemtjenesten

Siden 2012 har Kompetanseprogrammet Traumesensitivt barnevern vært et ettertraktet program og blitt implementert i en rekke forskjellige barneverntiltak i Bufetat, Barne og familieetaten i Oslo, og i flere ideelle og private aktører. Det er stor pågang og interesse for traumekompetanse i fosterhjemtjenesten. Det første kurset ble raskt fullt, og nå er det åpent for påmelding til høstens kurs. Det er fortsatt ledige plasser for aktuelle kommuner og bydeler.

Formål:
Programmet bygger på moderne traumepsykologi, utviklingspsykologi, nevrobiologi og tilknytningspsykologi. Deltagerne vil få opplæring i traumesensitiv omsorg og lære om hvordan man best kan bruke seg selv som hjelper for å ivareta barna på en måte som er utviklingsfremmende. Undervisningen er praksisnær og tilpasset deltagernes daglige utfordringer.

Programmet er virksomhetsintegrert for å sikre at kunnskapen som tilegnes blir etablert som praksis. Ledere må ta et forpliktende ansvar for å sikre implementering av den nye kunnskapen.

Programmet består av 4 samlinger med undervisningsdager i plenum og veiledningsdager som går i dybden av de ulike temaene. Det tilbys også 2 dager med lederstøtte med fokus på implementering.

Tema for undervisningen:

  • Traumeforståelse og kartlegging
  • Stabilisering og reguleringsarbeid
  • Tilknytning og relasjonsarbeid
  • Bearbeiding -og meningsskapende arbeid

Datoer:
Samling 1: 27. september og 28. september
Samling 2: 15. november og 16.november
Samling 3: 13. desember og 14. desember
Samling 4: 10. januar og 11. januar 2019

Foredragsholdere:
Undervisningen holdes hovedsakelig av Mari Kjølseth Bræin, Hanne Rosten og Kjetil Friisø Ramborg, psykologspesialister, RVTS Øst

Påmelding:
Høstens kurs er nå fulltegnet.

Vedlegg

Tittel Vedlegg

Mer informasjon om programmet finner du i artikkelen "Traumebevissthet i barnevernet" skrevet av Mari Kjølseth Bræin, Anette Andersen og Ane Heiberg Simonsen for Tidsskrift for norsk psykologforening