Nettverkssamling for brukere av snakkemedbarn.no

Zoom
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Nettverkssamling for brukere av snakkemedbarn.no

Velkommen til digital nettverkssamling om snakkemedbarn.no!

Samlingen er kun for deg som allerede har fullført introduksjonskurs (tidligere kurslederkurs) i snakkemedbarn.no og holder til i region øst.

Tidspunkt for samlingen:
1.november fra kl. 09:00–11:00.

Hvordan har det gått for deg å ta i bruk snakkemedbarn på din arbeidsplass? Hvilke utfordringer har du møtt på og hva har du tatt nytte av? På samlingen oppfordrer vi til å dele av erfaringer og du vil få mulighet til å være en del av et tverrfaglig nettverk.

Vi vil også gi råd til videre implementering av snakkemedbarn.no og tar gjerne tak i temaer dere ønsker ytterligere fordypning i.

I påmeldingsskjemaet ber vi deg om å melde inn forslag til temaer dere ønsker å ta opp på denne samlingen. Det kan være både faglige og implementeringsrelaterte problemstillinger.

Bli med og del din erfaring!

Målgruppe

Alle som har tatt snakkemedbarn.no i bruk på sin arbeidsplass og vil jobbe videre med plattformen og temaene den tar opp, og holder til i region øst.

Denne nettverkssamlingen er ment for region øst, men samtlige RVTS-regioner vil sette opp egne nettverkssamlinger for sine regioner. Ta kontakt med ditt lokale RVTS.

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,