Digitalt grunnkurs i traumeforståelse og traumebehandling for voksne

Zoom
Påmeldingsavgift:400

Velkommen til Digitalt grunnkurs i traumeforståelse og traumebehandling for voksne

Hos mange mennesker kan det å være utsatt for alvorlige og overveldende hendelser føre til psykologiske skader. Traumatisering fører til sterke symptomer, redusert funksjonsevne og nedsatt livskvalitet. For å gi best mulig behandling må vi som hjelpere ha forståelse og kunnskap om hva traumer er, hvordan disse kan oppdages og hvordan de kan behandles.

Nettkurset går over to dager og gir innføring i grunnleggende traumeforståelse, kartlegging og diagnostisering, samt behandling. Det vil bli undervist i psykoedukasjon, mestringsferdigheter, affektregulering, eksponering, restrukturerings- og integreringsarbeid.

Dette kurset vil bli gjennomført via Zoom. Det vil være en variasjon mellom opptak av forelesninger, live forelesninger, og filmer på kurset. Deltakere som er på samme arbeidsplass kan gjerne sitte sammen i større grupper. Deltakerne vil bli delt inn i digitale grupper underveis der refleksjonsoppgaver vil bli drøftet.

 

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet, av Norsk Sykepleierforbund som meritterende med 12 timer til utdanning som klinisk spesialist i sykepleie / spesialsykepleie.

 

Kursholdere

Hilde Pentzen, spesialrådgiver og psykologspesialist ved RVTS Øst.

Josefin Jansson, spesialrådgiver og psykolog ved RVTS Øst.

Målgruppe

Alle som behandler traumatiserte voksne.

Læringsmål for kurset

Traumeforståelse

 • Vite hva som skjer i hjernen og kroppen under opplevd fare
 • Kjenne til sammenhengen mellom potensielt traumatiserende hendelser og psykiske traumer
 • Vite hva dissosiasjon er

Kartlegging og diagnostisering

 • Ha oversikt over traumerelaterte symptomer
 • Kjenne de ulike traumediagnosene
 • Kunne håndtere de vanligste differensialdiagnostiske problemstillingene

Traumebehandling

 • Kunne gi psykoedukasjon om traumerelaterte symptomer
 • Vite hvordan en kan arbeide for å bedre dagliglivsfungering
 • Kunne jobbe med triggere
 • Beherske teknikker for å regulere over- og underaktivering
 • Forstå hvordan minner lagres hos traumatiserte
 • Kunne jobbe med eksponering, kognitiv restrukturering og emosjoner

Program

15. januar
09:00 - 10:00Introduksjon. Traumeforståelse.
10:15 - 11:00Traumeforståelse forts.
11:15 - 12:00Traumeforståelse forts.
12:00 - 12:45Lunsj.
12:45 - 13:30Kartlegging og diagnostisering.
13:45 - 14:30Kartlegging og diagnostisering forts.
14:45 - 15:30Generelt om traumebehandling.
16. januar
09:00 - 10:00Introduksjon. Psykoedukasjon.
10:15 - 11:00Mestring av dagliglivet. Regulering.
11:15 - 12:00Regulering forts. Generelt om bearbeiding.
12:00 - 12:45Lunsj.
12:45 - 13:30Eksponering.
13:45 - 14:30Kognitiv restrukturering.
14:45 - 15:30Emosjoner. Arbeid med kroppen. Avslutning.

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,