Konferanse om samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner

Sognsveien 77c, Oslo
Påmeldingsavgift:Konferansen er gratis

Velkommen til Konferanse om samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner

På konferansen vil du lære om viktigheten av samarbeid for å forebygge vold i nære relasjoner.

Konferansen er en fin anledning til å treffe samarbeidspartnere og kolleger som alle er opptatt av å utvikle gode tjenester og godt samarbeid. Målet for dagen er å bidra til økt kunnskap og belyse viktigheten av samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Konferansen er åpen for alle som jobber med og er interessert i tematikken og arrangeres på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Det er ønskelig at så mange som mulig fra tjenestene deltar fysisk, da målet er å skape en arena for å bygge nettverk og inspirere til samarbeid, men konferansen vil også bli streamet. Opptak vil ikke være tilgjengelig i etterkant av konferansen.

Konferansen finner sted 18. april 2023 på Meet Ullevaal, Oslo.
Registrering fra kl. 08.30. Avslutning kl. 15.30.

Målgruppe

Deg som jobber med og er interessert i arbeid mot vold i nære relasjoner, f.eks. førstelinjetjeneste og frivillig sektor, samt ulike organisasjoner og relevante etater inkludert politi.

På konferansen vil du få:

  • økt kompetanse om vold i nære relasjoner
  • inspirasjon til å jobbe videre med å forebygge vold i nære relasjoner
  • belyst viktigheten av samhandling og samarbeid med andre aktører i arbeidet mot vold i nære relasjoner
  • kjennskap til tiltak og modeller for samarbeid og samhandling innenfor feltet

Program

18. april 23 (endringer kan forekomme)
08.30–09.00Registrering og kaffe
09.00–09.20Åpning – Toril Araldsen (RVTS Øst) og John-Erik Vika (statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet)
09.20-10.10Taushetsplikt, taushetsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – Morten Holmboe (Politihøgskolen) og Ole Knut Løstegaard (Justis- og beredskapsdepartementet)
10.10-10.30Pause
10.30-10.55Begrepsbruk og forståelser som en nødvendig forutsetning for samhandling – Margunn Bjørnholt (NKVTS)
10.55-11.35Alle voldsutsatte bor i en kommune – om kommunens helhetlige arbeid mot vold i nære relasjoner – Lill Marie Tollerud (RVTS Øst) og TryggEst koordinatorer fra Asker kommune
11.35–12.30Lunsjbuffet
12.30-13.10Behind the rage – Deeyah Kahn (filmskaper og aktivist)
13.10-13.40"Hvorfor kom jeg hit?" – Presentasjon av RISK sitt arbeid i møte med en voldsutsatt – Hanne Finanger og Ronja Dahlseng (Oslo politidistrikt RISK)
13.40-14.00Pause
14.00-14.30Samarbeid i enkeltsaker - erfaringer fra Kompetanseteamets arbeid mot æresrelatert vold – Marie Brøske Søderstrøm (Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll)
14.30-15.00Kultursensitiv kommunikasjon for å komme i posisjon – Hamid Motegi Taleb (Familievernkontoret Oslo Nord) og Cecilie Kolflaath Larsen (Nasjonalt samisk kompetansesenter)
15.00-15.30Diagnose: Samhandlingsforstyrrelser. Å oppdage og jobbe systematisk med gjenstridige problemer som krever et team rundt familien – Heidi Svendsen Tessand (Utviklingsleder for Stillasbyggerne, AHUS)
15.30-15.45Avslutning