Ivaretakelse av barn som pårørende når mor eller far strever med selvmordsatferd

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:900

Velkommen til Ivaretakelse av barn som pårørende når mor eller far strever med selvmordsatferd

Kurset holdes av RBUP Øst og Sør i samarbeid med RVTS Øst.

Kursinnhold:
Gjennom disse to kursdagene vil vi diskutere hvordan vi kan ivareta alliansen med den voksne og samtidig sikre barnas behov for informasjon og ivaretakelse. Vil det å snakke om og med barna kunne øke selvmordsatferden hos mor eller far, eller redusere risikoen? Hvordan kan vi møte tematikken når vi er usikre på hva barna vet om mor eller fars selvmordsatferd?

Vi vil gjennomgå hva som kan vekkes av reaksjoner hos oss i pårørendearbeidet, slik at vi kan gjenkjenne hva som evt kan hindre oss i å gjennomføre disse barnesamtalene. Du vil også få informasjon om vanlige reaksjoner hos barn og ungdom, lover og forskrifter og systemet rundt barna.

Grete vil fortelle fra egen oppvekst som pårørende til en mamma som strevde med psykisk lidelse og selvmordsatferd. Gjennom kursdagene vil hun fortelle hva hun hadde hatt behov for av helsepersonell i de ulike fasene i oppveksten sin. Samtidig som hun knytter erfaringene sine til utviklingspsykologien.

Gjennom kurset vil du lære nye ferdigheter gjennom filmer, refleksjonsøvelser og rollespill. Filmene viser utdrag fra en terapiprosess før, under og etter en barnesamtale. Vi går igjennom hva som er viktig i planleggingsfasen og gjennomføringen av barnesamtaler med tenåringer, skolebarn og småbarn.

Kurset har som mål at du som møter foreldre, barn og familier hvor mor eller far har forsøkt å ta sitt eget liv blir tryggere på å gjennomføre barnesamtaler og at kvaliteten på samtalene øker.

Målgruppe

Ansatte/barneansvarlige i:

Spesialisthelsetjenesten for voksne (DPS: poliklinikker, akutt/ambulerende team, døgnavdelinger).

Akuttpsykiatrisk avdeling, somatiske avdelinger der temaet er relevant.

Ansatte som jobber med tematikken i kommunale tjenester.

Barnevern, barnevernvakta, krisesenter, BUP.

Kreditering:

  • Kurset er godkjent som 11 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening.
  • Kurset er godkjent som 11 timers meritterende av Norsk Sykepleierforbund.


Forelesere:
Kristin Frisch Moe er psykologspesialist med fordypning i barn og unge. Hun har erfaring med denne gruppen barn og deres foreldre fra første- og andrelinjetjenesten. Kristin har også forsket på barn som pårørende ved selvmordsatferd. Hun jobber til daglig som studieleder ved RBUP.

Grete Lillian Moen er klinisk barnevernspedagog, familieterapeut, med spesialisering innen barn- og unges psykiske helse. Grete jobber til daglig som studieveileder ved RBUP.

Synøve Magnussen Wiig er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og har lang erfaring med å jobbe med voksne med selvmordsatferd fra blant annet Akutteam, gruppeenhet og akuttpsykiatrisk avdeling. Hun jobber i dag ved RVTS Øst, er prosjektleder og har ulike veiledningsgrupper tilknyttet prosjektet.


Kursets mål:

Du lærer om:

  • Barn og unge som pårørende ved selvmordsatferd
  • Fenomenforståelse- hva vet vi om disse barna og familiene deres?
  • Gjennomføring av barnesamtaler etter selvmordsforsøk hos den voksne
  • Meldeplikten

KURSANSVARLIGE

Program

Dag 1 - Om fenomenforståelse, unngåelse og om planlegging av informasjonssamtalen
08.30Registrering
09.00Velkommen
Innledning
«Gjennom barneøyne» ved Grete Lillian Moen
Fenomenforståelse
Hva vet vi om disse barna og familiene deres?
Lovgivning
Film 1
11.30Lunsj
Hvorfor er det så vanskelig å ta inn barna når det er selvmordstematikk?
Planlegging av informasjonssamtalen
Film 2, rollespill
Oppsummering av dagen
15.30Avslutning
Dag 2 – Om gjennomføring av informasjonssamtalen med barn- og unge, implementering og meldeplikten
08.30Registering
09.00Innledning
«Første møte med psykiatrien» ved Grete Lillian Moen
Om informasjonssamtalen generelt
Informasjonssamtalen med barn i barneskolealder. Kasus, når det er usikkert hva barnet vet om mors selvmordstematikk
Film 3, oppgave
Informasjonssamtalen med ungdom
Informasjonssamtalen med de aller minste barna
Om meldeplikten, samarbeide med ulike instanser
Implementering av informasjonssamtalen ved et Akutteam på et DPS, film
Oppsummering og avslutning
Evaluering
15.30Avslutning