Ivaretakelse av barn som pårørende når mor eller far strever med selvmordsatferd

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:800

Velkommen til Ivaretakelse av barn som pårørende når mor eller far strever med selvmordsatferd

Kurset har som mål at du som jobber i voksenfeltet blir tryggere på å gjennomføre barnesamtaler og at kvaliteten på samtalene øker.

Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom RBUP og RVTS Øst. Gjennom disse kursdagene vil vi diskutere hvordan vi kan ivareta alliansen med den voksne og samtidig sikre barnas behov for informasjon. Vil det å snakke om og med barna kunne øke selvmordsatferden hos mor eller far, eller redusere risikoen? Hvordan kan vi møte tematikken når vi er usikre på hva barna vet om mor eller fars selvmordsatferd?

Vi vil gjennomgå hva som kan vekkes av reaksjoner hos oss i pårørendearbeidet, slik at vi kan gjenkjenne hva som evt kan hindre oss i å gjennomføre disse barnesamtalene. Du vil også få informasjon om vanlige reaksjoner hos barn og ungdom, lover og forskrifter og systemet rundt barna.

Gjennom kurset vil du lære nye ferdigheter gjennom filmer, refleksjonsøvelser og praktiske øvelser. Filmene viser utdrag fra en terapiprosess før, under og etter en barnesamtale. Vi går igjennom hva som er viktig i planleggingsfasen og gjennomføringen av barnesamtaler med tenåringer, skolebarn og småbarn. Du får arbeidsark med eksempler på aldersadekvate samtaler.

Grete Lillian Moen er barnevernspedagog. I oppveksten var hun pårørende til en mamma som strevde med psykisk lidelse og selvmordsatferd. Gjennom kursdagene vil hun fortelle hva hun hadde hatt behov for av helsepersonell i de ulike fasene i oppveksten sin. Samtidig vil hun knytte erfaringene sine til utviklingspsykologien.

Godkjenninger:
Kurset godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening.
Kurset er godkjent som 12 timers meritterende av Norsk Sykepleierforbund.

Målgruppe

Kurset er for behandlere i spesialisthelsetjenesten for voksne (poliklinikker, akutteam, døgnavdelinger), ansatte ved legevakt og ansatte som jobber med selvmordsproblematikk i kommunale tjenester (kriseteam, helsesykepleiere etc.). Kurset er også relevant for ansatte i barneverntjenesten.

 

Kursledere:

Grete Lillian Moen har klinisk erfaring som barnevernspedagog og jobber nå ved R-BUP. Hun har selv vokst opp med en mor som slet med psykisk lidelse og selvmordsatferd. Grete har delt sin opplevelse i foredraget «Gjennom barneøyne» og er forfatter av flere bøker. Hun vil gjennom disse to kursdagene fortelle hva hun hadde hatt behov for da hun var barn og ungdom som pårørende i møte med hjelperne, og samtidig knytte erfaringene til utviklingspsykologien.

Kristin Frisch Moe har forsket på barn som pårørende ved suicidalitet og jobber ved R-BUP. Hun er psykologspesialist for barn og ungdom og har mye erfaring med behandling av familier i BUP-systemet. Hun vil gi eksempler på hvordan en kan jobbe på tvers av tjenestene for å identifisere hvem som trenger hjelp og hva som kan være nyttig hjelp.

Synøve Magnussen Wiig er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og har erfaring med å jobbe med voksne med selvmordsatferd fra poliklinikker og akuttpsykiatrisk avdeling. Hun er prosjektleder for «Ivaretakelse av barn som pårørende ved selvmordsatferd». Synøve har i forkant av kursdagene undersøkt hva behandlere i voksenfeltet oppgir som de største utfordringene med ivaretakelse av barna når mor eller far er akutt suicidal. Målet er et deltakerne vil overkomme disse utfordringene gjennom kursdagene.