I tjeneste for Norge – ivaretakelse av personell etter internasjonal tjeneste

Scandic Park, Sandefjord
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til I tjeneste for Norge – ivaretakelse av personell etter internasjonal tjeneste

RVTS Sør og RVTS Øst inviterer i samarbeid med SIOPS og NVIO til fagdag for veteraner med partner/ektefelle.

Vi legger opp til en dag der hovedfokus er ny kunnskap om hvordan familiearbeid kan styrkes: hvordan kan vi forstå ulike belastninger som er knyttet til tjeneste? Hvordan kan vi jobbe med dette? Vi vil legge særlig vekt på kameratstøttearbeid som en ressurs i dette arbeidet.

Forelesere:
Anette Brunovskis, NKVTS
Hans Jacob Bøe, Forsvarets sanitet og UiO
Belinda Ekornås, Psykologspesialist RVTS Øst
Morten Angvik-Kristiansen, NVIO

Målgruppe

Veteraner med partner / ektefelle.

Program

10:00 - 10:15Åpning
10:15 - 11:00VEFAM – fremlegging av resultater og konsekvenser, ved Belinda Ekornås, RVTS og Anette Brunovskis, NKVTS
11:00 - 12:00Hvordan påvirket dette familie og hva ble lærdommen som familie, ved Morten Angvik-Kristiansen, NVIO
12:00 - 13:00Lunsj
13:00 - 14:30Moral skade (Moral Injuiry) og belastninger ved tjenesten ved Hans Jacob Bøe, Forsvarets sanitet og Universitetet i Oslo
14:30 - 15:30Refleksjoner i grupper rundt dagens tema, ledet av mentorer fra NVIO/SIOPS
15:30 - 15:45Pause
15:45 - 16:30«Kameratstøtte» og «point of contact» som døråpner, hva gjør vi forhold til familier, ved NVIO og SIOPS
16:30 - 17:00Oppsummering av dagen
17:00Avslutning

Scandic Park, Sandefjord

Scandic Park, Sandefjord
,