Hvordan møte barn og unge med belastninger?

Digitalt
Påmeldingsavgift:200

Velkommen til Hvordan møte barn og unge med belastninger?

Digitalt grunnkurs om hvordan barn og unge reagerer på forskjellige typer påkjenninger, og hvordan du som voksen kan møte dem og tilrettelegge for mestring. 

Mange barn og unge opplever belastninger, kriser, vold eller overgrep i løpet av barndommen. De trenger å bli møtt av trygge voksne som har kunnskap og kompetanse. Kurset vil gå gjennom grunnleggende forståelse av belastninger og hvordan voksne på ulike måter kan støtte barn og ungdom som opplever dem.

I dette kurset vil du få grunnleggende kunnskap om

  • hvilke konsekvenser belastninger kan ha for barn og ungdom
  • hva barn trenger i ulike aldre
  • hvordan voksne utfordres av barns atferdsuttrykk og hvordan kolleger kan støtte hverandre
  • hjelpemidler utviklet av RVTS som kan gi økt kompetanse, trygghet og praktiske redskaper for deg som møter barn og ungdom

 

Kurset er digitalt og er en blanding av forelesning, filmer og oppgaver. Du kan gjennomføre kurset alene, men vi anbefaler dere å sitte sammen og løse oppgaver og snakke sammen underveis. 

Målgruppe

Kurset krever ingen forkunnskaper om barn og belastninger og retter seg mot alle som møter barn og ungdom; enten dere jobber i skole, helsestasjon, frivillighet eller spesialiserte tjenester. Kurset fungerer som grunnkunnskap som du kan bygge videre på i andre kurs i regi av RVTS Øst til deg som jobber med barn og unge.

Program

17.10.24
09:00 - 10:30Hva er belastninger og vanlige reaksjoner på dem? Hva kan vi gjøre i tjenestene for å møte barn i en tidlig fase?
10:45 - 12:15Utfordrende barn utfordrer voksne. Vi snakker om egne reaksjoner og hvordan vi som kolleger kan støtte hverandre
12:15 - 13:00Lunsj
13:00 - 15:30Strategier for å håndtere stress og belastninger, og ulike former for reguleringsstøtte
Vi viser verktøy utviklet av RVTS, som snakkemedbarn.no, Zupersmart, Smart, Verktøykassen og Play it right

Digitalt

Digitalt
,