Frokostwebinar om ungdom utnyttet til kriminalitet

Digitalt
Påmeldingsavgift:Gratis

Velkommen til Frokostwebinar om ungdom utnyttet til kriminalitet

Barn og unge som utfører kriminelle handlinger gjør det ofte sammen med andre. Selv om de opplever at de får fordeler av kriminaliteten, kan de også bli utnyttet av eldre ungdom eller kriminelle nettverk, og det kan være vanskelig å trekke seg ut. For å gi riktig hjelp til barn og unge som begår kriminelle handlinger, er det viktig å forstå hva som ligger bak. Dersom kriminaliteten ikke bare forårsakes av et ønske om vinning, rus- og atferdsproblemer e.l., men også at det er vanskelig å trekke seg ut pga. press, gjeld, vold eller trusler, kan ungdommen trenge andre former for beskyttelse og bistand. Dette er viktig både for å ivareta hensynet til barnets beste, og for å forebygge videre kriminalitet.

På dette frokostwebinaret får du et innblikk i tematikken og informasjon om relevant håndbok og nettressurs.

Målgruppe

Alle som jobber med ungdom i risiko og/eller ungdom involvert i kriminalitet, f.eks. politiet, SLT, utekontakter, barnevernet, helsetjenesten, fritidsklubber, skole (miljøarbeidere, rådgivere etc.), NAV, Konfliktrådet, Kriminalomsorgen, forsvarsadvokater m.m.

Digitalt

Digitalt
,