Digitalt grunnkurs vold i nære relasjoner

Digitalt
Påmeldingsavgift:200

Velkommen til Digitalt grunnkurs vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner kan ramme alle, ramme bredt og ha mange ulike former. I dette kurset vil du få grunnleggende kunnskap om hva vold i nære relasjoner er, risikofaktorer og konsekvenser av volden. Du vil også få kunnskap om hvordan du kan håndtere bekymring og arbeide med sikkerhet.

Målgruppe

Kurset krever ingen forkunnskap og er spesielt egnet for de som ikke har erfaring eller kompetanse på arbeid med vold i særlig grad. Målgruppen er alle som jobber i tjenester hvor man møter mennesker som kan være utsatt for vold. Det kan være ansatte i helsetjenester for voksne og barn som helsesykepleiere, jordmødre og fastleger, ansatte i psykisk helse og rustjenester, NAV, flyktningetjenester, sykehjem, hjemmetjenester, skole/SFO og barnehageansatte. Kurset vil også passe for de som er tilknyttet frivillig sektor.

Program

04/09/2024
09.00-11.30Hva er vold? Hvem utsettes for vold?
11.30-12.00Lunsj
12.00-15.00Konsekvenser av å utsettes for vold? Sikkerhet og handlingskompetanse

Digitalt

Digitalt
,