Digitalt grunnkurs: Utnyttelse av sårbare personer

Zoom
Påmeldingsavgift:Kurset er gratis

Velkommen til Digitalt grunnkurs: Utnyttelse av sårbare personer

Denne dagen vil vi ha fokus på kunnskap og handling i møte med sårbare personer som blir utnyttet.

Menneskehandel og andre former for utnyttelse forekommer i mange ulike former og på ulike arenaer, og både utenlandske og norske statsborgere er bakpersoner og ofre. Mange av oss treffer personer som på grunn av fattigdom, migrasjon, nedsatte kognitive evner, psykiske helseproblemer eller rusavhengighet er sårbare for utnyttelse til seksuelle formål, arbeid/tjenester, tigging eller kriminalitet.

 

Undervisningen vil gi kunnskap om fenomenforståelse, hvem de utsatte er, hvordan vi gjenkjenner tegn på utnyttelse og hva vi skal, bør og kan gjøre for å hjelpe.

Dagen vil bestå av undervisning/presentasjoner, interaktive oppgaver og diskusjon og refleksjon rundt egenproduserte filmer basert på virkelige hendelser. Hvordan kan vi utvide perspektivet når det er så lett å se seg blind på en ting, eller hva gjør vi når vi får denne litt ubestemmelige vonde magefølelsen?

Målgruppe

Fagpersoner som er i kontakt med sårbare personer; for eksempel NAV, legevakter, helsestasjoner, spesialisthelsetjenesten, barnevern, utekontakter, kriminalomsorgen, ulike lavterskeltiltak, flyktningtjenesten og asylmottak.

Program

24. oktober 2023
09:00 - 09:40Velkommen, introduksjon
09:40 - 09:50Pause
09:50 - 10:35Grunnleggende fenomenforståelse
10:35 - 10:45Pause
10:45 - 11:15Film og gruppeoppgave
11:15 - 12:00Lunsj
12:00 - 12:50Sårbarhet og rekruttering
12:50 - 13:00Pause
13:00 - 13:50Avdekking
13:50 - 14:00Pause
14:00 - 15:00Hvor kan man få hjelp? Hvilke rettigheter har de utsatte?
Spørsmål/diskusjon
Avslutning

Nettkurs

Zoom
Deltakere vil få praktisk informasjon rundt pålogging m.m. før kursstart,