Digitalt grunnkurs om kjønnslemlestelse

Digitalt
Påmeldingsavgift:400

Velkommen til Digitalt grunnkurs om kjønnslemlestelse

Kurset gir en grunnleggende opplæring om temaer som er viktige for å kunne forstå, avdekke og håndtere saker som omhandler kjønnslemlestelse.

 

Dette inkluderer:

  • Kunnskap om ulike typer av kjønnslemlestelse
  • Utbredelse
  • Lovverk
  • Kjønnslemlestelse i en migrasjonskontekst og i Norge i dag
  • Helsehjelp til jenter og kvinner som er omskåret
  • Hvordan å snakke om kjønnslemlestelse med personer som kan være berørt av tematikken
  • Forebyggende arbeid i grupper

Målgruppe

Alle som kommer i kontakt med jenter og kvinner som er omskåret eller står fare for å bli det.

Program

Program kommer

Digitalt

Digitalt
,