Kurs om barn og unge utsatt for seksuelle overgrep

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:900

Velkommen til Kurs om barn og unge utsatt for seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep vekker både et engasjement blant fagfolk, men også en frykt for å trå feil eller gjøre vondt verre. Mange blir motløse av tanken på at det ofte tar veldig mange år før barn forteller om det de har vært utsatte for, og er usikre på om de er rett person til å ta praten eller være den som kan gjøre en forskjell.

Vi inviterer til et todagerskurs der vi vil sette fokus på seksuelle overgrep mot barn og unge. Kurset vil foregå fysisk i Nydalen. Med oss har vi både Utsatt mann, forskere fra NKVTS og ansatte ved Statens Barnehus i Oslo.

Kurset vil gi en innføring i temaet, og har fokus på hvordan du som fagperson kan møte utsatte som har opplevd seksuelle overgrep. I tillegg vil det brukes tid på hjelperens rolle og hva du kan trenge for å kunne møte barn og unge med disse erfaringene.

Kurset vil også ha fokus på forebygging, og vil presentere nyttige verktøy som kan tas i bruk for å snakke om tematikken.

Målgruppe

Alle som møter barn og unge gjennom arbeidet sitt, eller de som møter voksne som har vært utsatt for overgrep i barndommen (barnevern, skoler, fastleger, helsesykepleiere, barnehage, BUP, PPT, Statens Barnehus, psykisk helse, rus, ulike lavterskeltilbud, NAV, konfliktråd, kriminalomsorg, politi, mm.)

På kurset vil du få kjennskap til følgende:

• Tall og oppdatert forskning på feltet
• Oversikt over gjeldende lovverk
• Kunnskap om tegn og symptomer som barn og unge kan vise og hvordan du kan møte det
• Konsekvenser når utøver er en tillitsperson
• Grenseoverskridende atferd mellom unge
• Kjennskap til Statens barnehus og andre hjelpetilbud
• Forebygging og verktøy
• Egne reaksjoner og selvivaretakelse

Kurset vil veksle mellom foredrag, refleksjonsoppgaver og praktiske øvelser.

Program

29.02.24
DEL 1: Omfang og lovverk
09:00Intro til temaet
10:00Hva sier forskningen i dag? V/ Gertrud Hafstad og Maria Teresa Grønning Dale, NKVTS.
11:00Lovverk
11:45Lunsj
DEL 2: Hvordan kan vi oppdage og møte?
12:30Tegn og symptomer barn kan vise og hvordan du kan møte det
14:15Hvordan kan du bruke Statens Barnehus i disse sakene? V/ Helge Angel-Hansen, Statens Barnehus
15:00Ferdig for dagen
01.03.24
DEL 3: Hvordan kan vi ivareta både bruker og oss selv i tøffe saker?
09:00Brukerstemme – hva trengte jeg? V/ Odd Sverre Pedersen, Utsatt mann
10:00Hvordan påvirker dine reaksjoner deg som hjelper?
11:00Hjelper – hva trenger du?
11:45Lunsj
DEL 4: Forebygging og verktøy
12:30Grenseoverskridende atferd mellom unge
13:30Forebygging og verktøy
15:00Ferdig for dagen