AIM – behandling

Gullhaugveien 1-3
Påmeldingsavgift:500

Velkommen til AIM – behandling

Velkommen til todagerskurs i «AIM behandling» 6. og 7. september 2023

 

Formålet med kurset er å gi fagpersoner som jobber direkte klinisk og behandlingsrettet med barn og unge og deres familier opplæring i AIM/G-Maps behandlingsveileder for ungdom (i alderen 12–18 år) med problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA). Behandlingsveilederen ble oppdatert i 2019, og gir en innføring i blant annet forskning/teorier om barnets utvikling, nyere kunnskap om traumer og hjerne, tilknytning og selvregulering. Denne oppbygningen støtter AIM3-modellens vektlegging av stegvise milepæler og motstandsdyktighet, samt økologiske metoder som vektlegger multisystemisk endring og gjenopprettende prosesser.

 

AIM behandling er ingen manualisert tilnærming, men oppfordrer behandleren til å være kreativ i sitt møte med ungdommens og familiens behov. Alle som deltar på kurset får en behandlingsveileder.

 

 

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i BUP, kommunale psykologer, BUF-etat (familievern, institusjon), miljøpersonale som har oppfølgingsansvar, Statens Barnehus, Konfliktrådet o.l.

AIMs rammeverk for behandling er inndelt i fire faser:
1. Forberedelser, engasjement og motivasjon
2. Utvikle motstandsdyktighet
3. Seksualundervisning, relasjoner og skadelig seksuell atferd
4. Veien videre og avslutning av behandling

AIM-behandling er ingen manualisert tilnærming, men oppfordrer behandleren til å være kreativ i sitt møte med ungdommens og familiens behov. Alle som deltar på kurset får en behandlingsveileder.

For å delta på kurset må man ha tatt kurs i AIM3-utredning. RVTS Øst og RVTS Sør arrangerer kurs i dette i Oslo 22. og 23. mars. Du kan melde deg på her. RVTS Midt arrangerer AIM3- kurs i Trondheim 9. og 10. mai. Du kan melde deg på her.

 

Tidspunkt 8.30–15.00 begge dagene.

 

Kurset arrangeres i et samarbeid mellom RVTS Øst og RVTS Sør.

Kursholder er:
Eva Mørch, Psykologspesialist og leder for ressursenheten v27, BUP Betanien sykehus Bergen

Hvis du har spørsmål om innholdet i kurset, kan du ta kontakt med:
Pernille Lavoll Baade v/ RVTS Sør: [email protected] 
Ulla Bjørndahl v/RVTS Øst:  [email protected]

Praktiske spørsmål knyttet til kurset kan rettes til Mathilde Sondov v/RVTS Øst: [email protected]