SNAKKE: Et digitalt verktøy i arbeidet mot vold og overgrep

Mange synes det kan være vanskelig å snakke med barn du er bekymret for. Derfor har RVTS utviklet SNAKKE, som er en digital opplæringsplattform som tar i bruk nyskapende spillteknologi.

Tirsdag 10. april ble SNAKKE og to andre digitale ressurser lansert på konferansen «Trygg der jeg bor». Konferansen ble åpnet av barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og direktør i Bufdir, Mari Trommald.

Skal skape trygghet
– Det er viktig å si at denne konferansen er bare aller første milepæl. Alle RVTS-ene arrangerer konferanser utover våren, og i tillegg vil vi nå for alvor starte arbeidet med å teste ut og pilotere SNAKKE. Det forteller nasjonal prosjektleder og spesialrådgiver i RVTS Øst, Ane Heiberg Simonsen. Hun sier den aller viktigste nyskapningen med SNAKKE er at det gir anledning til å øve.
– Målsettingen er at alle voksne som jobber med barn skal bli trygge nok til å snakke med barna om deres opplevelser. Vi har fokus på praktisk øving, og bedre dialog med barna. Det jeg ønsker aller mest er at de som bruker dette verktøyet skal sitte igjen med en følelse av at denne samtalen kan jeg ta. Jeg er en trygg voksen som tør å spørre, sier Ane Simonsen.


Barnehageansatte en viktig målgruppe
SNAKKE er nå åpent tilgjengelig via RVTS sine nettsider, på www.snakkemedbarn.no. Det betyr at alle fritt kan ta det i bruk. Til tross for at nettsiden for første gang blir åpent tilgjengelig i disse dager, er det kommet flere ønsker fra aktuelle målgrupper.
– Ja, vi opplever allerede stor interesse og har blitt kontaktet av flere som ønsker å ta det i bruk. Det skyldes nok bl.a at vi har testet det ut i flere barnehager, og at «ryktet sprer seg». Det er selvsagt hyggelig, men aller viktigst sier det noe om et stort behov der ute for konkrete verktøy og kompetanse om et utrolig viktig tema. For eksempel var det i 2016 nesten 100 000 ansatte bare i barnehagene, og nesten alle barn går i barnehage. Det er en veldig viktig målgruppe for SNAKKE, sier prosjektlederen. Planen på sikt er å tilby et opplæringsprogram som kan supplere portalen.
– Dette er nyutvikling, og nå skal vi teste og evaluere. Vi skal sette i gang et mer omfattende opplæringsprogram i noen få utvalgte barnehager. Der vil vi høste erfaringer, evaluere og få tilbakemeldinger fra brukere og sluttbrukere. Til høsten vil RVTS Øst også ha noen egne arrangementer spesielt tilrettelagt for målgruppene, og det blir også pilotering ved de andre RVTS-ene.
– Vi er svært interessert i tilbakemeldinger. Vi kan ikke her og nå love at alle som henvender seg til oss vil kunne få opplæringsprogram i første omgang, men spillet og portalen er klar til bruk for alle, og vi vil svært gjerne få kunnskap om nytteeffekt, sier Ane Heiberg Simonsen.
Kontakt ditt lokale RVTS og hør om hvilke muligheter som finnes, eller send en epost til [email protected]

 

Nettsteder

Tittel Lenke

SNAKKE