Utveier.no i ny drakt

Utveier.no er til støtte og hjelp i forebyggingsarbeidet med radikalisering og voldelig ekstremisme. Nå er nettressursen relansert, med nytt innhold, utseende og struktur.

Bredt forebyggingsarbeid kan forhindre utenforskap, radikaliseringsprosesser og voldelig ekstremisme. RVTS-ene arbeider forebyggende med temaet radikalisering og voldelig ekstremisme, og har som oppdrag å samarbeide tett med forebyggingsstrukturer som er etablert i de tolv politidistriktene, SLT-koordinatorene og andre tjenesteytere og aktører i kommunene. RVTS Øst har et særskilt nasjonalt oppdrag med nettressursen utveier.no, som en bestanddel i dette arbeidet. Den ble utviklet i 2015 og har vært hyppig brukt.

Handlingskompetanse
– Innholdet har for så vidt stått seg godt, men vi så behov for en ny struktur med et fornyet faglig fokus. Da vi skulle gjøre en revidering, landet vi derfor på det som i realiteten er blitt en helt ny nettressurs. Det forteller Lars Lyster, prosjektleder og spesialrådgiver i RVTS Øst.
– Vi har vektlagt å bygge handlingskompetanse fremfor fenomenbeskrivelser. For eksempel fantes ikke forskningssenteret C-REX da vi utviklet «gamle» utveier, og i dag er nettopp C-REX en drivende aktør innen kunnskapsgrunnlaget. Vi i RVTS-ene har et annet mandat, og skal tilby noe annet, forteller Lyster.

Erfaringsdeling og forebygging
Et viktig moment har vært å synliggjøre det brede forebyggingsarbeidet og alt det gode arbeidet som er i utvikling over hele landet.
– Vi vet at erfaringsdeling er viktig, så vi landet raskt på at filmintervjuer var en godt egnet form for deling av kompetanse og erfaringer. Alle RVTSene har bidratt med filmintervjuer av fagfolk og frivillige som besitter verdifulle erfaringer, så til sammen får vi vist frem kompetanse fra nord til sør – fra en mengde aktører innen politi, kommuner, helse og oppvekst. Innholdsproduksjonen har vært forankret i FARE-nettverket, som er RVTSenes fagnettverk. I tillegg har en referansegruppe bestående av blant annet erfarne mentorer, gitt verdifulle tilbakemeldinger underveis.
– Det har vært utrolig nyttig! Blant annet fikk vi tydelig beskjed om å løfte opp og frem mulighet til veiledning, og de var også opptatt av at vi skulle promotere RVTS-enes faglige rolle i arbeidet. Det har vi lyttet til i utviklingsprosessen, forteller Lyster.

Typiske spørsmål og svar
Nye utveier er delt inn i tre ulike hovedområder:
– Fenomenkunnskap, hva er radikalisering og voldelig ekstremisme?
– Nettverk/veiledning, hvordan jobbe sammen?
– Ressurser – hvordan kan du hjelpe?

I tillegg står veiledning sentralt.
– Basert på spørsmål vi som jobber med temaet ved RVTSene ofte får, har vi laget en mengde typiske «spørsmål og svar» – innenfor alle temaområdene. Disse håper vi vil besvare mange typiske spørsmål. Såkalte «FAQ» inneholder både generelle spørsmål og spesifikke spørsmål om hva slags råd og veiledning RVTS-ene kan tilby.

Lars Lyster forteller at det igangsettes en piloteringsfase med ny digital struktur for henvendelser. Et viktig mål med dette vil være å sikre likeverdige løsninger uansett hvor man holder til, og gi en oversikt over hvilke henvendelser RVTSene får inn på landsbasis. Målgruppen omfatter alt fra etablerte kommunale, regionale og nasjonale nettverk og aktører til enkeltstående hjelpere eller grupper som har lite kompetanse og begrenset mengdetrening i forebygging og intervensjon.