Trygghet i førstelinjen: Digitalt opplæringsprogram for ledere og ansatte i sykehjem

Koronapandemien har ført til stor slitasje, utrygghet og økt stress i en rekke personellgrupper. Basert på erfaringer fra Sykehjemsetaten i Oslo, tilbys nå et digitalt kompetansetilbud som er beregnet på hele personellgrupper i sykehjem over hele landet.

Det digitale opplæringsprogrammet heter «Trygghet i førstelinjen» og skal gi nettopp det: økt trygghet hos personell i møte med belastninger i arbeidssituasjonen. Slike belastninger kan være akutte, som ulykker og katastrofer, men også langvarige  belastninger, som ved pandemi. Målet er å gi økt kunnskap om betydningen av god psykososial beredskap før, under og etter en krise.

Pilotering i Sykehjemsetaten i Oslo
Programmet er todelt, og består både av ett kursprogram for ledergrupper (planlagt gjennomført 4×4 timer), og ett noe mindre omfattende opplæringsmateriale  (4×1 time) som ledere deretter bør anvende overfor egen personalgruppe.

Kursprogrammet har fire moduler med hvert sitt hovedtema knyttet til psykososial beredskap. Hver av modulene består av en undervisningsfilm, med tilhørende drøftingsoppgaver som ledergruppene skal jobbe med i fellesskap. I undervisningsmaterialet inngår også 3 filmede intervjuer med sykehjemsansatte om deres erfaringer med arbeid og belastninger knyttet til covid-19-pandemien i 2020.

Innholdet i undervisningsprogrammet ble først pilotert for en samlet ledergruppe fra et sykehjem i Oslo og deretter gjennomført digitalt for ledergruppene i alle sykehjemmene i Oslo. I den forbindelse fikk RVTS Øst mange positive tilbakemeldinger på innholdet. I en spørreundersøkelse underveis i gjennomføringen opplevde over 85 % av respondentene innholdet som nyttig og relevant og at det bidro til gode diskusjoner i ledergruppene.

Lederforankring viktig
Ledergruppene bør selv ha gjennomført lederkurset med sine kollegaer før de presenterer materialet videre til sine ansatte, via det litt mer komprimerte opplæringsmaterialet. Det er sentralt at lederne har godt eierskap til den videre gjennomføringen. Det anbefales at ledere, etter fullført lederkurs, legger opp til fire ansattmøter hvor lederne sammen med sine ansatte ser filmene og gjennomgår oppgavene i fellesskap.

Spesialrådgiver Per Ole Tomassen anbefaler å benytte ekstern fasilitator i gjennomføringen av lederprogrammet og at ledergruppene diskuterer hvorvidt det er behov for ekstern fasilitator i gjennomføringen av møtene med ansatte. Han påpeker at materiellet gir anledning til å reflektere over egne erfaringer, bearbeide opplevelser og erfaringer fra kriser og covid 19 pandemien både som enkeltperson og organisasjon. Det gis også mulighet for at ledere skal kunne diskutere kriseledelse og hvordan bedre kvaliteten på den psykososiale beredskapen i egen institusjon. Det oppfordres til at sykehjem eller andre tjenester tar kontakt med sitt regionale RVTS dersom man trenger mer informasjon eller bistand om innhold og gjennomføring av programmet.

HVORDAN FÅ TILGANG?
For å få tilgang til lederkurset og opplæringsmateriellet må du registrere deg på psykososialberedskap.no. Når du er logget inn finner du materiellet under «Ressurser for ledere» og «Opplæring».

Illustrasjon: Maria Traasdahl