Traumer og andre diagnoser; hva er hva?

Det kan være vanskelig å skille traumelidelser fra andre diagnoser. De kan ha like symptomuttrykk, og konsekvensene for barna kan være alvorlige.

Fagbladet Fontene har publisert en rekke artikler hvor dette tematiseres, inkludert en sak om «Leo». Han ble flyttet ut av hjemmet uten å være ordentlig utredet for nevrobiologiske tilstander. Dom i Oslo tingrett, som opphevet omsorgsovertakelsen, slo fast at barnevernstjenesten hadde lagt til grunn at hjemmeforholdene var langt dårligere enn de i realiteten var.

I en av artiklene påpeker Mari Kjølseth Bræin at det er svært viktig å henvise til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) som kan gjøre en grundig utreding og hjelpe med å rydde i hva som er hva.
– Fagfolk må holde fram flere hypoteser og ikke låse seg for tidlig. Ofte skyldes ikke et barns atferd enten omsorgssvikt eller nevrobiologi, det kan være begge deler, sier hun. Les alle artiklene på nettutgaven til Fontene, eller se nederst her under «ressurser».