Traumeeksperter til Barnehøydekonferansen 2018

Tre sentre som arbeider med traumeforståelse, står bak Barnehøydekonferansen 2018. Hit kommer Bruce Perry og Stuart Ablon, to av verdens fremste forskere og praktikere innen arbeid med utviklingstraumatiserte barn og unge.

– Deres forståelse og metodikk gir mening og virker i praksis. Perry er en ener, og hans bok (The boy who was raised as a dog) vil jeg si revolusjonerte hele feltet og førte til et paradigmeskifte. Ablon er svært anerkjent – og en svært dyktig og engasjerende foreleser. Hans praktiske tilnærming gjør det lett å følge med. Begge er verdens fremste forskere og praktikere som arbeider med utviklingstraumatiserte barn og unge, sier Ane Heiberg Simonsen, spesialrådgiver i RVTS Øst.

Barnehøydekonferansen går av stabelen 22.- 23. oktober 2018. Bak konferansen står RVTS Øst, RVTS Sør og Østbytunet behandlingssenter. Mer informasjon finner du på www.barnehøydekonferansen.no.
OBS: Early Bird-pris innen 1.juni!

Dr. J. Stuart Ablon
Dr. Bruce D. Perry

Perry og Ablon vil gjennom konferansen knytte teori til konkrete saker, der Ablon gir konkrete verktøy til terapeutisk arbeid som hviler på Perrys modell for å forstå utviklingstraumer. I tillegg vil det vises frem norske erfaringer og eksempler fra to av de første sentrene i Norge som har tatt i bruk denne forståelsen. Østbytunet behandlingssenter og Orion, Buskerud Ungdomshjem kommer for å dele erfaringer fra hvordan de har tatt i bruk Perrys forskning og modell i sine møter med barn og unge som har det vanskelig – med gode resultater. Les også: FRA ALARM TIL RO PÅ TUNET

Svært etterspurt

RVTS Sør og RVTS Øst opplever at traumebevisst arbeid er svært etterspurt.

– Perry og Ablons teorier om viktigheten å møte mennesker på en trygg, rolig og kjærlig måte, har gjort meg til en tryggere hjelper. Til å våge og prøve ut hva som fungerer for akkurat dette barnet. Jeg velger å tenke helhetlig og bredt når det gjelder helende aktiviteter og styrken i menneskemøtekompetanse. Det har vært med på å understøtte at det er fint å være hjelper med alle de styrkene og manglene man har. Det sier spesialrådgiver i RVTS, Sør Pål Solhaug i RVTS Sørs artikkel Hvorfor Tore må få løpe.

Hos RVTS Øst ligger denne forståelsen til grunn for hele programmet «Traumesensitivt barnevern».
Se også: ABC kurs 21. og 22. juni 2018
Traumesensitivt barnevern for fosterhjemstjenesten

Bred målgruppe
Ane Heiberg Simonsen mener at selv om forståelsen nå er til stede i mange tjenester, hersker det en del usikkerhet rundt hvordan dette kan løses praktisk i norsk hverdag.
– Det er et høyaktuelt tema: Hvordan få til god grensetting og samtidig arbeide traumesensitivt? Vi har endret forståelsen, nå er tiden inne for å endre praksis, fremhever Simonsen. Derfor er det også en bred målgruppe for konferansen:
– Det brede lag av alle som jobber med barn og unge er i målgruppen. Spesielt egnet er den for barnehage, skole og institusjoner, som vil få en forståelse for hvordan hjernen fungerer etter gjentatte traumer, hva de kan gjøre for barna de møter, hvordan rigge systemer og møte barna. Skal man endre en hjerne trengs det mer enn disiplin!

Nettsteder

Tittel Lenke

Barnehøydekonferansen 2018

ABC-kurs 21.-22. juni

Nytt kurstilbud: Traumesensitivt barnevern for fosterhjemtjenesten