Gratis læringsressurser: snakkemedbarn.no og Jeg vet

Økt kunnskap for barn OG voksne

De gratis læringsressursene Jeg vet og snakkemedbarn.no er utviklet for å øke kunnskap og kompetanse om barns trygghet.

Jeg vet

«Jeg vet» er en gratis læringsressurs for barnehager og skoler om mobbing, vold, overgrep og barns rettigheter. Innholdet er knyttet til rammeplan for barnehagen og læreplan for skolen. «Jeg vet» er utviklet av Salaby i samarbeid med Redd Barna, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Trygge barn lærer best. For å skape trygge barn, må også voksne stå støtt i sin egen rolle.

Snakkemedbarn.no

Målgruppen for snakkemedbarn.no er alle ansatte i tjenester som møter barn og ungdom, både i barnehage, skole, helsetjenester på ulike nivåer, i frivillighet og aktiviteter. Målsettingen med snakkemedbarn.no er å styrke voksnes ferdigheter til å snakke med barn de er bekymret for på en måte som trygger barnet.

RVTS har laget snakkemedbarn.no for at alle voksne som jobber med barn skal få mulighet til å øve på den viktige, men vanskelige samtalen. Om vi øver i trygge omgivelser, øker sjansen for at vi tar i bruk kompetansen når det gjelder. Artikler og filmer er holdt i et enkelt og lettfattelig format som kan gi faglig påfyll i en travel hverdag.