Snakkomselvmord.no – nytt nettsted for helsepersonell

– Vi har laget det nettstedet vi selv kunne trengt i arbeid med mennesker i selvmordskrise, sier Synøve Magnussen Wiig, spesialrådgiver i RVTS Øst.

Mange synes samtaler om selvmord og selvskading er krevende. RVTS Øst lanserer et nytt nettsted: snakkomselvmord.no – til hjelp for helsepersonell som møter personer som selvskader eller er i en selvmordskrise.

Magnussen Wiig forteller:

– Vi prøver å formidle det vi tenker er viktig: hvordan vi som helsepersonell bør være i samtaler med mennesker i dyp krise. Vi skal lytte til opplevelsen, være empatisk til stede, ha oppdatert kunnskap om selvskading og selvmord, og vite når selvmordsfaren kan øke.

Forskning viser at personer i selvmordskrise tidvis opplever seg dårlig møtt på sine behov. En hjelper som lytter og forsøker å forstå hvordan en selvmordskrise kan oppleves, kan gjøre personen i krise mer mottakelig for hjelp og støtte.

Foruten fenomenforståelse om selvmordskriser, gjentakende selvmordsatferd (kronisk suicidalitet) og selvskading, skriver snakkomselvmord.no om barn og unge, pårørende, etterlatte, rusproblematikk og ivaretakelse av hjelpere – med tematikken selvmord og selvskading som bakteppe.

Gå til snakkomselvmord.no for faglig påfyll og inspirasjon!