Selvmordssmitte – ny artikkel og gratis webinar

Vi inviterer til gratis webinar for at du som hjelper skal få både kunnskap og konkrete råd til hvordan man forebygger selvmordssmitte når et selvmord har skjedd.

Smittefare. Smitteeffekt. Smittesituasjon.

Du møter blant annet forsker Johan Siqveland i webinaret. Han belyser temaet med fagkunnskap, med særlig blikk på hva forskningen sier om konkrete forebyggende tiltak for å redusere smittefare.

Se kort snutt der Johan Siqveland forteller om selvmordssmitte og spredning i sosiale medier 

Noen er mer sårbare for å rammes av selvmordssmitte

I webinaret får du også høre erfaringer fra forebyggingskoordinator og kommuneoverlege i Fredrikstad om hvordan de har jobbet med å forebygge smittefare når et selvmord har skjedd. Noen mennesker er særlig utsatt for selvmordssmitte. For å kartlegge smittefare, må man ha vite hvem dette er, og hva man skal se etter.

«Man kan tenke på hva som er de generelle risikofaktorene for selvmord. Det å ha en psykisk lidelse, det å være i en vanskelig livssituasjon, og være sårbar for ytteligere stress vil være faktorer som påvirker. Så vet vi òg at alder spiller inn. Det virker som at unge mennesker kan lettere bli påvirka av selvmordssmitte enn de som er eldre.» 

Johan Siqveland, forsker

Samarbeid i kriseteamene, hva som demper smittefare og hvilke verktøy som er nyttige vil belyses av spesialrådgivere fra RVTS Øst. Det gis også konkret informasjon om hvordan man jobber godt med handlingsplaner, og hvorfor verdien av å ha en god handlingsplan i seg selv er stor.

Utvidet tilgang – velg selv når du vil se innholdet

Vi vet at mange hjelpere har hektiske timeplaner. For å sikre at flest mulig får muligheten til å få med seg viktig og relevant innhold, har vi utvidet tilgangen til webinaret. Meld deg på innen 10. juni, og velg selv når du vil se webinaret (tilgjengelig til 11. juli). 

📆 11. juni 8.30 (varighet 45 minutter)

💻 Digitalt og gratis 

Les mer og meld deg på her 

Ny artikkel om selvmordssmitte tilgjengelig

Når det skjer et selvmord blant unge, spres informasjonen fort og ofte i sosiale medier. Noen ganger blir usannheter og rykter spredd raskt. Hjelpere må derfor på forhånd ha tenkt på hvilke tiltak som skal gjennomføres og hvem som skal gjøre hva. Rutinene bør være lett tilgjengelige og godt forankret i virksomheten i i forkant av at noe skjer. God forankring fordrer at kunnskapen er godt kjent og innarbeidet.

I en ny artikkel på nettstedet snakkomselvmord.no får du mer kunnskap om selvmordssmitte blant særlig unge.

Hva kan og bør du si når et selvmord har skjedd? 

Hva kan du si til ungdommen? 

Hva med foreldre? 

Dette er noen av spørsmålene du får konkrete råd om i artikkelen. Det gis også anbefalinger om hensyn som bør tas hvis man skal arrangere minnestund, og du får forslag til andre konkrete verktøy som kan være relevante.

Snakkomselvmord.no er for hjelpere som møter mennesker som er i en selvmordskrise eller som skader seg selv. Målet er at hjelpere skal bli tryggere i samtaler om temaene gjennom økt kunnskap og bevisstgjøring.