Seksualisert vold benyttes som våpen i krigen i Ukraina

Hvordan kan vi hjelpe overlevere som har kommet til Norge som flyktninger?

Mange flyktninger har opplevd seksualisert vold før de kom til Norge. Det er viktig at både profesjonelle- og frivillige hjelpere fanger dem opp og bidrar til at de får den hjelp de har behov for.

RVTS-ene har laget en ressursside med informasjon om seksualisert vold i krig og konflikt og hvordan en kan hjelpe overlevere. Nettsiden fokuserer på arbeid med flyktninger fra Ukraina. Materialet som presenteres kan imidlertid også benyttes i arbeid med overlevere fra andre land.

Ressurssiden finner du her

Illustrasjon: Bsd.studio, AdobeStock