Samhandling: tidssluk eller berikelse?

Hjelpere møter ofte personer med sammensatte behov og utfordringer, som ofte kommer av overveldende erfaringer og vonde opplevelser. For å kunne tilby et godt og helhetlig tilbud opplever hjelperne at de trenger samarbeidspartnere fra ulike tjenestesteder. Samarbeid er imidlertid ikke alltid så lett.

Hvordan får man til god samhandling dersom strukturene ikke er tilrettelagt for det? Hvordan lære mer om hverandre, uten at samhandling skal bli enda en tidkrevende aktivitet? Kan ansvarsgruppemøter og samhandling også fungere som en terapeutisk arena for klienten/pasienten – en arena for øving, økt forståelse, og mulighet til å danne seg nye erfaringer?

Disse spørsmålene snakker spesialrådgiver Karin Holt og tidl. spesialrådgiver Gøril W. Smiseth om i filmen du kan se under: