RVTS-konferansen: Nå åpen for flere!

RVTS-konferansen ble arrangert i desember, men nå kan du som gikk glipp av dagen, registrere deg – og få tilgang til alt materiale. Begrenset antall plasser, innhold tilgjengelig frem til 6. mars. 

Gjennom 15 år har RVTS-ene jobbet for å gjøre dyktige fagfolk enda bedre og styrke kompetansen om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. I 2022 markerte vi jubileet med en fagkonferanse 6. desember, og arrangerte en konferansedag som besto av fellessesjoner og parallelle sesjoner – til sammen 25 foredrag fra RVTS Nord, Midt, Vest, Sør og Øst.

Fordi vi har fått noen henvendelser om at ikke alle som ønsket det, meldte seg på i tide, legger vi nå til rette for at noen flere skal få muligheten. Her får du kompetanseheving fra fagfolk innen vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – fra hele landet. I tillegg får du tilgang til Læringstorget, hvor du kan se filmer om utvalgte nettressurser, prosjekter fra kompetanse- og forskningssentre vi samarbeider med, samt en kort presentasjon av RVTS-ene.

Registrer deg her, men obs, begrenset antall plasser: https://15.rvts.no/