Riktige tiltak kan forebygge overgrep

Barn og unge med en skadelig seksuell atferd står for mer enn 30 prosent av alle overgrep gjort mot andre barn og ungdom (Barbaree & Marshall, 2006). Vi kan forebygge overgrep, hvis vi tidlig nok setter inn riktige tiltak overfor de rette ungdommene. Da unngår vi mye unødvendig lidelse. Nå mobiliserer vi hele tjenesteapparatet til å bidra.

Av Christian Lunde-Hanssen, RVTS Øst (t.v) og Lars Nerbø Dahl, Statens Barnehus, Hamar

Vi er alle født som seksuelle vesener. Barn begynner tidlig med utforskning av egen og andres kropp. Kroppen blir et sted hvor lek og nytelse oppdages. I ungdomstiden går seksualiteten over til å inkludere andre og handle om seksuell tenning og nytelse. Freud var tidlig ute med å vise til at gjennom oppveksten går seksualiteten gjennom en utvikling som både er påvirket av indre drifter og faktorer i samfunnet. I 2001 viste Calder til at ungdom i mindre grad har utviklet et fastlåst seksuelt tenningsmønster og interesse enn voksne. De har større grad utviklingsmessig fleksibilitet og mer preget av utforskning.

Skam og utrygghet
Kunnskapen om denne fleksibiliteten innebærer et ansvar for oss som jobber med barn og ungdom. Vi har en felles oppgave for å påvirke barn og ungdom på en hensiktsmessig måte og å hjelpe dem å utvikle gode holdninger og en sunn seksualitet. Dessverre går seksualitet ofte hånd i hånd med skam og utrygghet. Skammen medfører at det er lettere å ikke forholde seg til temaet seksualitet fremfor å adressere det. Det kan handle om skammen vi har rundt egen seksualitet, våre holdninger til atferden som har skjedd eller om redsel for å påføre seksuell skam til en ung person. Mange fagpersoner unngår å reagere når de opplever barn eller ungdom som bruker makt, overdriver eller har en annen avvikende form for seksualitet. Voksne kan dessverre gjennom unngåelse bli en opprettholdende faktor for negativ atferd og i verste fall kan det bli flere ofre og grovere handlinger.

Ikke monstre eller fabeldyr
Hvem snakker vi om? Nei, vi snakker ikke om monstre – ei heller fabeldyr. Tvert imot handler det om gutter og jenter, menn og kvinner som gjennom en eller flere handlinger kan ha skadet andre, men som er like mye mennesker som du og jeg. Ut fra vår erfaring er det mange ofre rundt et seksuelt overgrep, og selv om ikke utøveren er et offer, vet vi at han/hun har behov for oppfølging og behandling for å unngå gjentakelse. Heldigvis er det svært gode prognoser for å igjen oppnå et proseksuelt og prososialt liv med riktig og god oppfølging. Men da må vi agere tidlig og effektivt!

Tall fra Kripos (2016) viser en klar økning i antall anmeldte overgrep begått av en mindreårig, men heldigvis har myndighetene tatt dette på alvor. I 2017 kom det ut en rapport med anbefalinger om hvordan vi bør forebygge seksuelle overgrep mot barn gjennom å bygge opp gode systemer som kan hjelpe barn og ungdom med skadelig seksuell atferd. Sentralt i denne satsningen er Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), gjennom kursing og nettverksbygging av ressurser i lokalmiljøet.

Det er essensielt å satse lokalt – og mobilisere hele tjenesteapparatet.

Fylkesmennene i Hedmark og Oppland har sammen med Statens barnehus i Hamar og RVTS Øst, bevilget ressurser til en stor ”kick off”- konferanse om skadelig seksuell atferd i Hamar teater 11.–12. juni. Arrangementet er gratis.
MER INFORMASJON HER

Sammen kan vi hjelpe ungdom
Vi oppfordrer flest mulig til å komme: Fra barnehager til videregående, barnevern til politi. Vi vil gi kunnskap som kan brukes for å hjelpe barn og ungdom som er i ferd med å få en skjevutvikling seksuelt. Mange gode lokale ressurser finnes allerede i regionen – og nå er det på tide å løfte disse frem – sammen med nye gode verktøy. Sammen kan vi hjelpe ungdom til å forebygge og stoppe skadelig seksuell atferd.

Teksten er en bearbeidet versjon av et debattinnlegg i Hamar Arbeiderblad.