Relansering av flyktning.net

Ny versjon av Flyktning.net; ressursportalen om psykososialt arbeid med asylsøkere og flyktninger.

Portalen samler mye eksisterende fagstoff som kan være relevant for alle som møter asylsøkere og flyktninger i sitt arbeid eller som frivillig. Det kan også være nyttig i møte med andre traumatiserte mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Felles ansvar
RVTSenes arbeidsgruppe for portalen har gjort endringer for å gjøre det lettere å finne fram til relevant fagstoff, og det er også gjort endringer på layout og søkbarhet.

Flyktning.net drives i et samarbeid mellom de fem RVTS-sentrene, med et felles ansvar for oppdatering og kvalitetssikring. Hovedansvar for drift er RVTS Nord.
Sjekk ut den nye digitale ressursen på: Flyktning.net