Regjeringen gir 1 million til psykososialberedskap.no

Regjeringen vil gi 1 million kroner til å videreutvikle de interaktive løsningene på psykososialberedskap.no, slik at det enklere kan gis tjenestestøtte til kommunale psykososiale kriseteam. Dette fremgår av revidert nasjonalbudsjett.

Psykososialberedskap.no ble utviklet av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst, og er nå en nasjonal nettressurs.

Nettressursen driftes i fellesskap av de fem RVTS-ene i Norge. Målet er å tilby god, konkret informasjon og veiledning om kriser og katastrofer – til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige over hele landet. Under pandemien har det blitt laget en rekke artikler og undervisningsmateriell rettet mot hjelpeapparatet og frivillige.

Kompetanse, trening og erfaring er viktig for å håndtere en krise på en god måte.

– Vi er svært glade for denne ekstrabevilgningen, som vil gi oss mulighet til å forbedre og utvikle psykososialberedskap.no til å bli et enda bedre verktøy knyttet til en best mulig håndtering av kriser og katastrofer, sier senterleder ved RVTS Øst, Toril Araldsen.

Blant eksterne bidragsytere til nettsiden er NKVTS, VIVAT, LEVE, Forsvarets sanitet, Oslo Universitetssykehus, samt ressurspersoner innen helsetjenesten og kommunale kriseteam.

Foto: Marit Hommedal NTB Scanpix