Rapportlansering Ekstremismekommisjonen

Ekstremismekommisjonen leverte nylig en rapport til regjeringen med anbefalinger som skal forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme. I den forbindelse ble det arrangert et seminar i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Du kan se innholdet her.

Er du hjelper? Utveier.no gir deg praktisk informasjon og faglig kunnskap om blant annet hvordan du forebygger utenforskap og hva du gjør ved bekymring.

Ekstremismekommisjonen ble oppnevnt av regjeringen 10. juni 2022. Deres oppdrag er å fremme anbefalinger om hva landet bør gjøre for å forebygge ekstremisme og radikalisering.