Psykososial omsorg ved en pandemi

Hjelpere i alle ledd jobber i situasjoner som preges av utrygghet og høyt stressnivå. Da trenger også hjelperne hjelp.

Psykososialberedskap.no
Psykososialberedskap.no er en nettressurs om psykososial ivaretakelse og beredskap beregnet for tjenesteapparatet. Den er nå oppdatert for å tilpasses dagens alvorlige situasjon, med digitalt informasjons- og undervisningsmateriell bestående av artikler, powerpointer mm. Den vil bli videreutviklet og oppdatert i tiden fremover. Vi er også i nær dialog og samarbeid med de andre RVTS-ene – for en ytterligere utvikling og utvidelse av nettressursen.

Målet er å tilby god, konkret informasjon og veiledning til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige.

Råd/veiledning
Har din tjeneste behov for råd eller veiledning i den aktuelle sitasjonen? Ta kontakt med ditt regionale RVTS.