Oppsummert forskning på voldsrelaterte problemer

Har du behov for kunnskap om behandling og oppfølging av personer som utøver og er utsatt for vold og seksuelle overgrep? Voldsforskningskartet er en digital oversikt over kunnskapsoppsummeringer over forsknings- og brukerevaluerte behandlingstiltak for voldsrelaterte problemer.

Kartet gir en bred oversikt over behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver vold, og synliggjør også hvilke områder det mangler forskning. Pr nå inneholder kartet over 349 systematiske oversikter. En systematisk oversikt er en gjennomgang av flere artikler om samme emne hvor formålet er å se forskningsresultater fra relevante studier om en problemstilling under ett.  Voldsforskningskartet er utviklet og lansert av RVTS Nord, Folkehelseinstituttet og NKVTS.