Oppgraderte flyktingbrosjyrer tilgjengelig på 15 språk

På nettressursen flyktning.net finner du nå oppdaterte flyktingbrosjyrer tilgjengelig på enda flere språk. «Til deg som ikke får sove», «Til deg som har opplevd krig» og «Barn, krig og flukt» er selvhjelpsbrosjyrer, som også inneholder animerte filmer med opplest tekst.

RVTS Midt har gjennomført utviklingsarbeidet, og innholdet er produsert til flyktningsituasjonen i en verden i stadig endring. Språkene er valgt ut etter hvilke språkgrupper Norge har flest flyktninger fra nå, og har også blitt oversatt til de overordnede verdensspråkene engelsk, arabisk, fransk, spansk og russisk.  I tillegg kommer brosjyrene på tigrinja, somali, persisk, ukrainsk, pashto, kurmanji, swahili, tyrkisk, rohingya og selvfølgelig norsk.

Innholdet kan sees fra brosjyrenes nettside, eller sendes som en lenke på melding eller mail, som flyktninger kan lytte på selv hjemme. Den kan også brukes i undervisning, for eksempel i introduksjonsprogrammet.

Brosjyrene er tenkt til mange formål:

  • Fysisk utgave til informasjon til flyktninger selv, kan deles ut, ligger på venterom og andre steder der flyktninger kommer
  • Til informasjon til de som arbeider, eller skal begynne å arbeide med flyktninger
  • Til fagfolk som samtaler med flyktninger, som samtaleredskap og noe de kan dele ut til sine brukere etter samtalen for å ta med hjem og lese/lytte til igjen
  • Brukes i helseinstitusjoner, på skoler/voksenopplæring, i andre kommunale tjenester som underlag for samtaler, undervisning, og bakgrunnsinformasjon for ansatte
  • Ligger tilgjengelig på websider som RVTS og flyktning.net, kan skrives ut til fysisk utgave
  • Brosjyrene er også oversatt eller har vært modeller for brosjyrer i andre land som tar i mot flyktninger

Om flyktning.net

I forbindelse med økte asylankomster høsten 2015 ble de Regionale Ressurssentrene om Vold, Traumatisk Stress og Selvmordsforebygging (RVTS) gitt i oppdrag av Helsedirektoratet å utvikle et nettsted om psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger. Portalen blir kontinuerlig oppdatert med nye ressurser.