Nytt kompetansetilbud innen veteranarbeid

RVTS Øst har utviklet kompetansemoduler for kommunene om veteranarbeid i samarbeid med Forsvarets Veterantjeneste (FVT) og fagnettverkene som ledes av RVTS i Sør, Vest, Midt og Nord. Modulene baserer seg på temasiden om militært innsatspersonell i læringsportalen psykososialberedskap.no. Innholdet er tilpasset ulike målgrupper som kommunale veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i kommunen, ansatte i skoler og barnehager og helsepersonell. De regionale RVTSene vil tilby kompetansemodulene til kommuner i hele landet. 

Kommuner med et antall innbyggere som har vært i internasjonal tjeneste for Norge, oppfordres til å utarbeide kommunale eller interkommunale handlingsplaner. Sentrale elementer i de kommunale planene bør være kompetanseheving, beskrivelse av forpliktende samarbeid mellom relevante aktører, og ivaretakelse av målgrupper som har behov for ulike tilbud. RVTS er gjennom sine tiskuddsbrev gitt en sentral rolle i arbeidet med å styrke kompetansen om veteraner på kommunalt nivå. Nå er 5 nasjonale kompetansemoduler blitt pilotert og skal lanseres:

• Veterankontakt
• Beslutningstakere i kommunen
• Fastlege
• Helsepersonell
• Ansatte i skole og barnehage

Har du spørsmål om RVTS Østs tilbud for innsatspersonell/veteraner?
Kontakt spesialrådgiver Belinda Ekornås eller spesialrådgiver Svein Arthur Kallevik