Rapport: Risikokartleggingsverktøy mot terrorisme og ekstremisme

I Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, er RVTS Øst tillagt en spisskompetanse-funksjon, som blant annet handler om å ta i bruk og spre tilgjengelig informasjon og rapporteringer, og inneha en oppdatert nasjonal oversikt over gode erfaringer og eksisterende tiltak. Som et ledd i dette arbeidet, deltar RVTS Østs Lars Lyster på flere webinarer om risikovurdering.

Første webinar ble avholdt 8. desember av Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Temaet var «Kan bruk av risikokartleggingsverktøy redusere ekstremistisk vold, eller gir det en falsk trygghet?». Nå er det utarbeidet en rapport som oppsummerer det faglige innholdet. Rapporten er skrevet og utgitt av NUPI, men finansiert av RVTS og springer ut fra oppgaver gitt RVTS i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og ekstremistisk vold.