Digital programside og verktøykasse skal styrke traume-arbeidet

RVTS Øst har utviklet den digitale læringsportalen traumesensitivt.no som tar utgangspunkt i kunnskap om utviklingstraumer. Portalen tilbys alle deltakere på programmer for barnevern og spesialisthelsetjenesten. Vi tilbyr også «Verktøykassen. De tre gode hjelperne»: et konkret materiale som kan benyttes i direkte arbeid med traumatiserte barn og unge.

Siden 2012 har RVTS Øst bygget opp kompetanseprogrammet Traumesensitivt barnevern, og programmet utvikles kontinuerlig for å skape stor nytte og effektiv implementering. Nye elementer er nettportalen traumesensitivt.no og «Verktøykassen. De tre gode hjelperne». Planen er at alle enhetene som deltar i programmene Traumesensitivt Barnevern og Tryggere Traumeterapeuter for barn og unge, vil få tilgang til traumesensitivt.no og verktøykassen.

Flere verktøy
Kassen inneholder en kortstokk med konkrete reguleringsøvelser, tre figurer laget i tre, stressballer/terninger med spørsmål til bruk i samtale, samt en plakat med bilde av «Min motor» som er en tilpasset variant av toleransevinduet for barn.
Spesialrådgiver i RVTS Øst, Mari Kjølseth Bræin er hjerne og motor bak portal og verktøykasse. Hun har lenge ønsket å gi fagfolk og andre som gir omsor g til barn og unge med utviklingstraumer, flere verktøy i sitt arbeid.

–  Både traumeforståelse og traumebevisst omsorg er godt kjent og en del steder godt implementert. Likevel synes mange det er vanskelig å formidle kunnskap direkte til barn og unge, og sliter med å igangsette intervensjoner. Mange av våre deltagere har formidlet at de har stor nytte av vårt materiale og konkrete verktøy, så derfor ønsket vi å utvikle denne kassen for bruk i direkte arbeid, forteller Bræin. Utviklingen er bl.a inspirert av «Psykologisk førstehjelp» ved Solveig Raknes samt begrep og tilnærminger ved Child Trauma Academy and Trauma Center i USA.

Den overordnede målsettingen er å styrke barnets kapasitet til selvregulering, selvforståelse og gi håp om at endring er mulig. Traumatiserte barn og unge skal gis en mulighet til å kjenne seg igjen i andre og få tips til hva man kan gjøre når ting blir vanskelig. Verktøykassen er i nært samspill med den digitale programsiden, som gir oversikt over innholdet i kompetanseprogrammene og viser byggesteinene i programmet. Her finnes filmer, powerpointpresentasjoner, kartleggingsverktøy og bakgrunnslitteratur som tilhører de ulike temaene/undervisningsdagene.

«De tre gode hjelperne»
Gjennomgangsfigurer på nettsiden og i verktøykassen er de «tre gode hjelperne»: «Anton Alarm», «Sara Søke» og «Tore Tenke». De er inspirert av modellen om ”Den tredelte hjernen”, som deler hjernen inn i «sansehjernen», «følelseshjernen» og «tenkehjernen». Delene har ulike funksjoner og forskjellige måter å reagere på, og for at hjernen skal fungere godt, trengs det god flyt mellom delene.

– Anton Alarm har oppgaver som kan knyttes til overlevelseshjernen, Sara Søke til følelses og relasjonshjernen, og Tore Tenke til tenkehjernen, forteller Bræin. Verktøykassen gir konkrete tips til ulike øvelser og aktiviteter som kan være nyttig trening for de tre hjelperne og som kan bidra til å styrke samarbeidet på ”innsiden ”. Materialet passer for behandlere og andre hjelpere som møter traumatiserte barn og unge fra 5 år og oppover, i sitt arbeid. Vi har laget miniatyrfigurer av Anton Alarm, Sara Søke og Tore Tenke, som barna kan leke med og sammen med voksne utforske hvordan de kan hjelpe i ulike situasjoner. Målet er at terapeuter kan nærme seg vanskelige tema på en kreativ og ufarlig måte via film, lek og samtaler.