Kriseledelse i ny tid – to nye lederopplæringskurs

I dag må kriseledere fatte raske beslutninger – ofte under høyt press og med stor usikkerhet. Sosiale medier har økt kravene betraktelig. Dette krever tillit, mot og gode samarbeidsevner. Dette kurset vil gi deg trening i å løse komplekse situasjoner og dilemmaer i dialog med andre, med utgangspunkt i konkrete scenarioer. På dette kurset vil du trenes i å bli en mer effektiv og kompetente kriseleder.

Kriseledere og innsatspersonell kan ikke alltid vente på å bli fortalt hva de skal gjøre. Proaktive avgjørelser og handlinger må i enkelte tilfeller ikke bare tas av utpekte ledere, men også av ledere på et lavere nivå. Erfaring, kunnskap og menneskelige ferdigheter er avgjørende for å oppnå gode resultater. Under kriser er ressursene begrensede og responsen må koordineres, ledes og motiveres på en effektiv måte. Bevissthet og forståelse av seg selv er nøkkelen til suksess for kriseledere som trenger å lede med autoritet under press og i stressende situasjoner.

FULLSTENDIG BESKRIVELSE AV KURSETS INNHOLD FINNER DU HER

Siden terrorhendelsene i 2011 har RVTS Øst arbeidet systematisk med å styrke kompetansen i egen region når det gjelder oppfølging etter kriser og katastrofer. Den primære målgruppen har vært kommunene, men også deres naturlige samarbeidspartnere, for eksempel innsatspersonell og frivillige.

Målet med vårt lederprogram er å utvikle fremtidige kriseledere gjennom fokus på menneskelig dynamikk og samhandling. Du vil trenes i å løse komplekse situasjoner og dilemmaer i dialog med andre, med utgangspunkt i konkrete scenarioer.

I 2019 inviterer vi til to 3-dagers kriseleder-kurs:

Kurs 1
21.- 23. mai 2019 – påmeldingsfrist 10. mars

Kurs 2
1.- 3. oktober 2019  – påmeldingsfrist 15. juli

Begrenset antall plasser!

Nettsteder

Tittel Lenke

KRISELEDELSE I NY TID - INNHOLD OG BESKRIVELSE

PÅMELDING