Krigen i Ukraina

RVTS Øst tilbyr rådgiving og konsultasjon til kommuner, spesialisthelsetjenesten og andre hjelpere, i forbindelse med flyktningesituasjonen knyttet til krigen i Ukraina.  Ta kontakt med oss ved behov.

Informasjonsmateriell til flyktninger og berørte familier

RVTS Øst har i samarbeid med Norsk psykologforening fått oversatt informasjonsmateriell om krisereaksjoner og ivaretakelse av barn. Tekstene retter seg mot flyktninger og berørte familier. Materiellet kan brukes fritt av helsepersonell og andre som en del av oppfølgings- og informasjonsarbeidet.

Helsesamarbeid med Ukraina

RVTS Øst har i flere år samarbeidet med ukrainske myndigheter om å utdanne og veilede kriseteam og undervise om krisearbeidet gjennom helsesamarbeid Ukraina/Norge. Etter invasjonen har RVTS Øst fortsatt med å gi digital veiledning av krisepersonell i Ukraina, noe vi vil fortsette med så lenge det er ønsket.

Kommuner og hjelpepersonell vil også kunne finne mer kunnskap om krisereaksjoner og oppfølging etter kriser, katastrofer og terrorhandlinger på psykososialberedskap.no.

Seksualisert vold

Seksualisert vold benyttes som våpen i krigen i Ukraina, hvvordan kan vi hjelpe overlevere som har kommet til Norge som flyktninger?

Mange flyktninger har opplevd seksualisert vold før de kom til Norge. Det er viktig at både profesjonelle- og frivillige hjelpere fanger dem opp og bidrar til at de får den hjelp de har behov for. RVTS’ene har laget en ressursside med informasjon om seksualisert vold i krig og konflikt og hvordan en kan hjelpe overlevere. Nettsiden fokuserer på arbeid med flyktninger fra Ukraina. Materialet som presenteres kan imidlertid også benyttes i arbeid med overlevere fra andre land.

Ressurssiden finner du her

Flyktningsituasjonen

Mange norske kommuner vil motta ukrainske flyktninger i tiden fremover. Flyktning.net er en felles RVTS-ressurs for alle som møter asylsøkere og flyktninger i sitt arbeid eller som frivillig, og hvor man kan lære mer om hvorfor mennesker flykter, hvilke rettigheter de har når de kommer til Norge, bruk av tolk og hvordan vi kommuniserer om sykdom og helse.

Utnyttelse og menneskehandel

Ukraina har i mange år vært et opprinnelses-, transitt- og destinasjonsland for menn, kvinner og barn som har blitt utnyttet til blant annet seksuelle formål og tvangsarbeid, også i Norge. Krig og flukt gir økt risiko for menneskehandel, og mange av dem som nå er på flukt er svært sårbare for utnyttelse.

Hjelpere som kommer i kontakt med de ukrainske flyktningene som kommer til Norge trenger kunnskap om hva menneskehandel er, hvordan man kan avdekke utnyttelse og hvordan man kan hjelpe. Denne kunnskapen er tilgjengelig på menneskertilsalgs.no. Se også vår kurskalender for oppdatert oversikt over kurs.

Se andre artikler som kan være relevante for hjelpere, fra psykososialberedskap.no:

Selvhjelpsbrosjyrer fra RVTS Midt, på norsk: